NORGES HANDIKAPFORBUND

FLEKKEFJORD 

Årsmelding

til forsiden    

2001

2002

2004

2005

2006

2007   

 2008

                                                                     2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

 

     
 

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2018

 

Årsmøtet ble avholdt på Tjørsvågheimen 21.03.2018 kl.18.00

Det møtte 8 medlemmer

Styret for 2018 har vært

Leder Elisabeth G. Grytten

Nestleder             Signy Kirsti Bøckman            2018 – 2020
Sekretær              Anne Ruth Johannessen                  2017 - 2019
Kasserer              Kirsten Marie Tobiassen                  2018 – 2020
Styremedlem        Ruth Østreim                          2017 - 2019
Styremedlem        Marit Tomstad                       2018 – 2020
Varamedlem        Bjørg Dyrli
                            Solveig Svege

Revisor                Alf Oscar Salvesen

Valg kom.            styret

 

Dette året er det blitt holdt 3 styremøter

20.02.18     15.05.18     11.09.18

NHF Flekkefjord og omegn har nå 30 medlemmer

Regionårsmøte 20.– 21. april : Anne Ruth Johannessen og Marit Tomstad  møtte

Høstkonferanse 12.-13. okt.: Ingen fra Flekkefjord var representert       

 

Saker styret har jobbet med:

1.     Tursti Hidra; Skolen – Valås

2.     Lønning-gården (damehjemmet) : hc-tilgjengelig

3.     Trellebakken, «Foreningslokalet»

4.     Tou lager: nye utleieleiligheter

5.     UU- kontroll på Sunde skole

6.     Utalelse til Utviklingsplanen 2035

7.     Kom. sjef og RFF, parkeringsautomat/avstand/betalingsform,  App

8.     Amfi ved den nye broen, hc-tilpasset

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

-         Paul  Michelsen er NHF medlem og nestleder i rådet, politisk valgt

Brukerrepresentant

-         Elisabeth er brukerrepr. i den kommunale hjemmetjeneste

-         Ruth er brukerrepresentant på brukerkontoret ved SSF

-         Elisabeth er med i Lister helsenetverk,  brukerutvalg, og derfor også brukerrepr. i fagutvalg for velferdsteknologi

Sosiale sammenkomster

10.07.18     Jordbærfest i Solveien 39 var vellykket

15.11.18     Høstsamling på Grand var vellykket vi var 19 stk. Venke informerte
oss fint om brukerkontoret og dets arbeid på SSF. Kanskje musikk neste år?
.

 

Anne Ruth Johannessen

Elisabeth G. Grytten

Flekkefjord  09.04.2019

 

 
 

N.H.

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2017

 

Årsmøtet ble avholdt på Tjørsvågheimen 16.03.2017 kl.18.00

Det møtte 12 medlemmer derav Tom Atle, regionleder

Styret for 2017 har vært

Leder Elisabeth G. Grytten

Nestleder             Signy Kirsti Bøckman            2016 – 2018
Sekretær              Anne Ruth Johannessen                  2017 - 2019
Kasserer              Kirsten Marie Tobiassen                 2016 – 2018
Styremedlem        Ruth Østreim                         2017 - 2019
Styremedlem        Marit Tomstad                       2016 – 2018
Varamedlem        Bjørg Dyrli
                            Eldbjørg Log

Revisor                Alf Oscar Salvesen

Valg kom.            styret

 

Dette året er det blitt holdt 3 styremøter

14.02.17     02.05.17     19.09.17

Regionårsmøte : Ingen av oss møtte 

Årsmøtet var på Thon Sørlandsparken 31.03 – 01.04 2017

Høstkonferanse: Ingen fra Flekkefjord var representert        fredag 10. og lørdag 11. november 2017 på Scandic Bystranda i Kristiansand.

Saker styret har jobbet med:

Det er sendt brev til Flekkefjord kommune v/ enhetsleder Liv Karen Snerthammer angående opplæring av assistenter der vi henstiller til

Det er viktig at:

-          Brukeren skal ha styringen. Assistenten skal ikke ta over.

-          Assistenten skal ikke snakke for brukeren

-          Brukeren ber assistenten om den hjelpen vedkommende trenger, dette gjelder f.eks. i butikker

 

Flekkefjord  kommune

v/kommunalsjef Steinar Ness

05.05.17

HC parkering på Tollbod-plassen

 

Utforming og parkering på Tollbodplassen er i forandring. Nye ideer kommer til og vi mister oversikten. Behovene våre innen HC-parkering er de samme med flere viktige funksjoner tilknyttet dette området.

NHF Flekkefjord og omegn ønsker å få tilsendt en plan for HC-parkeringen

Kulturhuset Spira bør tilby 4

Helsehuset 1-2 i tillegg

NAV  er også en viktig aktør her

 

Kommunalsjef

Steinar Ness

Toalett på Vollen

 

NHF Flekkefjord ser i avisen Agder at det bygges offentlig toalett på Vollen. Vi ønsker å få tilsendt tegninger til dette bygget.

 

Brukerrepresentant

-          Elisabeth er brukerrepr. i den kommunale hjemmetjeneste

-          Elisabeth er med i Lister helsenetverk,  brukerutvalg, og derfor også brukerrepr. i fagutvalg for velferdsteknologi

Sosiale sammenkomster

14.07.17          Jordbærfest i Solveien 39 ble arrangert inne. Fullt hus

19.11.17          Høstsamling Moi hotell, godt oppmøte

 

Anne Ruth Johannessen

Elisabeth G. Grytten

 

--------

 

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2016

Årsmøtet 2016 ble holdt på Tjørsvågheimen 31.03.2016. Det møtte 16 medlemmer derav Tom Atle og Oddvar

Styret har dette året bestått av:

Leder          Elisabeth G. Grytten     på valg       2017

Nestleder    Signy Kirsti Bøckman            2016 – 2018
Sekretær     Anne Ruth Johannessen                  2015 – 2017
Kasserer     Kirsten Marie Tobiassen                 2016 – 2018
Styremedlem        Ruth Østreim                2015 – 2017
Styremedlem        Marit Tomstad              2016 – 2018
Varamedlem        Bjørg Dyrli
                            Allis Andersen

 

Dette året er det holdt  3 styremøter:  23.02.16, 10.05.16, 13.09.16

Regionårsmøte 15. 16. april : Marit Tomstad

Høstkonferanse 28. 29. okt :  Marit Tomstad, Anne Ruth Johannessen

 

Saker styret har jobbet med:

Grønnes

Planleggingen av dette området er det nå Ove Frøytlog som leder. Elisabeth har møtt fra NHF. Landskapsarkitekter vil lage et tilrettelagt helhetsutkast. Vi kan søke Extra-midler

HC parkering ved kulturhus/helsehus

Helsehuset og Kulturhuset: resultat: raden ble redusert til 2 hc-plasser
Lovnad 2015: De nærmeste 4 parkeringsplassene over veien på Tollbodplassen er avsatt til HC-parkering

PR i avisen
Leilighetene på Trellebakken har kun 2 av 6 hc tilpasset leiligheter. NHF Flekkefjord markerte dette i en omtale i Agder. Hellvik hus presiserte sin misnøye med negativ respons.

Navneskifte

NHF Flekkefjord og omegn er det nye navnet. Vedtatt 14. juli 2016

Holdning til HC

NHF sendte brev til kommunen angående opplæring av assistenter og deres roller.

 

 

Brukerrepresentant

-          Elisabeth er brukerrepr. i den kommunale hjemmetjeneste

-          Elisabeth er med i Lister helsenetverk,  brukerutvalg, og derfor også brukerrepr. i fagutvalg for velferdsteknologi

Sosiale sammenkomster

14.07.16          Jordbærfest i Solveien 39

13.11.16          Høstsamling Utsikten Hotell

 

Anne Ruth Johannessen

Elisabeth G. Grytten

 

 

--------

 

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2015

Årsmøtet 2015 ble holdt på Tjørsvågheimen 24.03.2015. Det møtte 13 medlemmer.

Styret har dette året bestått av:

Leder              Elisabeth G. Grytten              på valg            2016

Nestleder        Signy Kirsti Bøckman            «                                 2016

Sekretær         Anne Ruth Johannessen         «                                  2017

Kasserer          Kirsten Marie Tobiassen        «                                 2016

Styremedlem  Ruth Østreim                         «                      2017

1.      vara     Bjørg Dyrli

2.      vara     Allis Andersen

 

Dette året er det holdt  3 styremøter:  17.02.15, 12.05.15, 06.10.15

 

Saker styret har jobbet med:

Grønnes

NHF Flekkefjord har tatt initiativ til utbedring og rehabilitering av Grønnes. Rolf Terje Klungland har sammenkalt til møter med Grønnes vel, NHF og teknisk avd. v/kommunen. RTK er nå sluttet, så framdriften er uviss.

Sunde brygge

NHF Flekkefjord sendte brev 22/8 -15 til kommunen angående kajakklubbens nye bryggeutvidelse. 27/2 – 16 sendte NHF purring. Tilbakemelding var at Ness finner ingen formelle feil, men formelt svar skulle komme.

HC parkering ved kulturhus/helsehus

De nærmeste 4 parkeringsplassene over veien på Tollbodplassen er avsatt til HC-parkering

Turløype Knaben

NHF Flekkefjord ser verdien av ei HC- tilpasset turløype i Knaben. Vi vil gjerne bidra til økonomisk hjelp og støtte. Våre interesser gir økonomiske fordel ved søkning på midler fra extrastiftelsen.

Kommunal brygge på Verven

I bukta nær Rema, har Flekkefjord kommune bygget ny brygge. Denne er ikke HC-tilpasset. NHF-Flekkefjord klaget og nå er det budsjettert med uu brygge ved siden og ut mot elvemunningen.

 

 

Brukerrepresentant

-          Elisabeth er brukerrepr. i den kommunale hjemmetjeneste

-          Elisabeth er med i Lister helsenetverk,  brukerutvalg, og derfor også brukerrepr. i fagutvalg for velferdsteknologi

Sosiale sammenkomster

To 09. april          Kompemiddag kl.16,                     kr. 149,-

To 16. april          Natten er dagens mor                  Lyngdal  kl.19.00  

Sø 14. juni           Biltur til Einarsneset ved Lomsesanden, avlyst pga vind

Ti  14. juli             is og jordbær i hagen, Solveien 39

Høstsamling    11.11.15

Middag på Hotell Maritim

 

Anne Ruth Johannessen

Elisabeth G. Grytten

 

                                  

 

N.H.F. Flekkefjord

                                              STYRETS ÅRSMELDING FOR 2014

Årsmøtet ble holdt på Tjørsvågheimen 25.03.2014 kl.18:00
Det møtte 18 medlemmer.
Lagets leder, Elisabeth G. Grytten, åpnet møtet ved å ønske alle velkommen.
Tom Atle Steffensen stilte fra NHF region og SAFO.

Elisabeth G. Grytten ble valgt til å lede årsmøtet, og Therese M. Osen ble valgt til referent.

Regnskap og Årsmelding for 2013 ble lest opp og godkjent med noen tillegg og bemerkninger.

Saken om båtheisen i fra Handicare ble drøftet. Det var litt usikkerhet ifht ansvarsforholdene rundt forsikring og vedlikehold av heisen. Det ble foreslått at leverandøren bør stå som ansvarlig for vedlikehold, og kommunen bør stå som eier og forsikringsansvarlig.

                                                    STYRET FOR 2014

I 2014 har styret hatt følgende sammensetning:

Leder: Elisabeth Gausdal Grytten  - på valg 2015
Nestleder: Signy Kirsti Bøckman.   - på valg 2016
Sekretær: Therese M. Osen.         - på valg 2015
Kasserer: Kirsten Marie Tobiassen - på valg 2016
Styremedlem: Alf E. Fredriksen        - på valg 2015
1.varamedlem: Gry Kjellsen    - på valg 2015
2. Varamedlem: Anne Ruth Johannessen - på valg 2015
Revisor: Alf Oscar Salvesen
Valg komite: Solveig Svege og Alis Andersen

Det var ikke kommet inn noen forslag til saker på årsmøtet.

Representasjon

Ruth Østrem sitter i Rådet for Funksjonshemmede på vegne av N.H.F. Flekkefjord, og Alf Fredriksen er vararepresentant.

Årsmøte i regionen

Ole og Bjørg Dyrli reiste inn sammen med Ruth Østrem for å representere N.H.F. Flekkefjord.
Møtet ble holdt i Kristiansand 25.04.2014

Kurs

Det avholdes jevnlig likemannskurs i regi av Brukerkontoret på sykehuset. N.H.F. Flekkefjord oppfordrer flere til å melde sin interesse dersom de kan tenke seg å stille opp som likemann.

Styremøter

Det har vært tre styremøter i 2014
18.02.14, 13.05.14, og 17.09.14

Saker styret har jobbet med i 2014

HC-parkering i byen


N.H.F. Flekkefjord har kontaktet kommunen for å be om en oversikt over hvor mange HC-plasser det er i Flekkefjord sentrum. De hadde ikke oversikt over hverken hvor mange plasser som finnes, eller hvor de forskjellige er plassert. Vi har også kontaktet kommunen ang HC- plasser utenfor Rema1000. Her skal det anlegges tre HC-plasser rett ved inngangspartiet. Disse plassene vil bli merket med skilt, og de skal plasseres slik at det er mulig å parkere bli med sideheis der.

Båtheisen fra Handicare

Flekkefjord kommune har nå overtatt eierskap av båtheisen. De vil stå for vedlikehold og drift av denne. Det er overført 10.000,- til Flekkefjord kommune fra Lister Friluftsråd til vedlikehold.
N.H.F. Flekkefjord holdt et kurs i bruk av heisen i juni 2014. Det var ikke mange som møtte opp. Vi planlegger nå et nytt introduksjonskurs i beg. av sommeren 2015.

Av-og-påstigningsplass utenfor Amfi Senter

N.H.F. Flekkefjord har vært i kontakt med driftsleder v/ Amfi, Rune Eriksen, ifht at det er et behov for å av-og-på stigningsplass for drosjer utenfor Amfi. Slik det er nå er det vanskelig, og trafikkfarlig, for de som har problemer med å gå å komme seg ut og inn av bil/drosje. Vi har også vært i kontakt med leder v/drosjesentralen, Rune Hallgren ang denne saken. Konklusjonen er at det er Amfi`s ansvar å anlegge en slik plass. Det viser seg å være vanskelig å få til pga en allerede lite parkeringsområde utenfor Amfi Senteret. De har imidlertid fjernet de store steinen på ve.side av senteret for å bedre muligheten for av og på stigning.

Lang ventetid for reparasjon av hjelpemidler/ergoterapitilbudet i kommunen

Det er et problem at det er veldig lang ventetid for å få reparert hjelpemidler her i kommunen. Det kan ta opp til 4 mnd for å få hjelp til reparasjon. Vi har jobbet for å få til en dialog med ergoterapitjenesten i kommunen. Vi ønsker at tilbudet blir utbedret med kortere ventetid, og bedre kommunikasjon med ergoterapitjenesten. Det er vanskelig å få tak i en ergoterapeut når en trenger det. Vi jobber for å utarbeide en ”god avtale”.

N.H.F. Flekkefjord sitt innspill i debatten om SSHF og SSF

N.H.F. flekkefjords leder Elisabeth G. Grytten har vært en aktiv del i debatten rundt SSHFs fremtid. Hun har på vegne av N.H.F. Flekkefjord sendt brev til høringsutvalget, samt et svar på høringsutkastet. Vi jobber for at SSF skal bestå slik det er i dag, og at vi i Flekkefjord-distriktet ikke skal få et forringet helsetilbud.

Fiskeplass på Grønnes

N.H.F. Flekkefjord har vært i kontakt med kommunen for å få tilrettelagt en fiskeplass på Grønnes. Grønnes er et offentlig uteområde som bør tilrettelegges ifht universell planløsning. Det har dessverre ikke skjedd så mye fra kommunens side, men vi håper at kommunen vil legge vekt på å tilrettelegge Grønnes for bevegelseshemmede når det etter hvert skal utbedres. 

 Universell utforming/tilrettelegging for bevegelseshemmede ved offentlige bygg i kommunen

   N.H.F. flekkefjord har bedt kommunen om å få tilsendt plantegninger over kommunale byggninger. Som for eksempel ungdomsskolen og kulturhuset. Etter gjennomsyn av tegningene av kulturhuset fikk kommunen tilbakemelding på at de bør forbedre planene ved å bla tilføre flere plasser for rullestolbrukere i kinosalen. Dette ble da endret på ved at det ble satt inn flere plasser for rullestolbrukere.

Vi har også vært i kontakt med ledelsen ved Grand Hotel for å forbedre muligheten for fremkommelighet der. De har bla lovet å anlegge en ny rullestoltrampe ved inngangen siden den som er nå er for bratt.

Klistermerker med akuttnummer

N.H.F. Flekkefjord har utarbeidet klistermerker og kort hvor det står forskjellige telefonnumre til de en trenger hjelp i fra når noe går galt med hjelpemidler. Disse blir delt ut til de som trenger de.

Andre aktiviteter

Torsdag 22.05.14          Hjelpemiddelmesse i kulturhuset i Kvinesdal kl.11-17

Fredag 06.06.14            Film i flekkefjord kino kl.12:00 Film: Grace av Monaco

Torsdag 16.06.14          ”Husets hjemmelagde hamburger” på Grand Hotel kl.16:00

Onsdag 16.07.14           Kaffe & is i hagen til Elisabeth kl.17:00 ( event. 06.08.14 )

Tirsdag 23.09.14          Dialogmøte

Tirsdag 11.11.14          Høstsamling på Maritim Hotel kl. 18:00

 

For styret i N.H.F. flekkefjord           Therese Madsen Osen, sekretær

 

----------

 

N.H.F. FLEKKEFJORD

                                                            STYRETS ÅRSMELDING

                                                                        for 2013

Årsmøtet ble holdt på Tjørsvågheimen 21.03.2013 kl. 19:00.

Det møtte 18 medlemmer.

Lagets leder, Elisabeth Gausdal Grytten, ønsket velkommen.

Elisabeth hadde i tillegg invitert ergoterapeut Eva Janne Holstad til årsmøtet for å få en dialog og drøfte akutthjelp for reparasjon av hjelpemidler. Vi ønsker bedre tilbud i vestre del av Vest-Agder.

Elisabeth G. Grytten ble valgt til å lede årsmøtet, og Ole E. Dyrli ble valgt til årsmøtets referent.

Regnskap og årsmelding for 2012 ble godkjent med små endringer.

STYRET FOR 2013

I 2013 har styret hatt følgende sammensetning:

Leder: Elisabeth Gausdal Grytten              - på valg 2014

Nestleder: Signy Kirsti Bøckman               - på valg 2015

Sekretær: Therese Madsen Osen               - på valg  2015

Kasserer: Ole E. Dyrli                                     - på valg 2014

Styremedlemmer:

Alf E. Fredriksen                                               - på valg 2015

Gunvor Lillehei                                                  - på valg 2014

1. varamedlem: Gry Kjellsen                          - for ett år

2. varamedlem: Anne Ruth Johannessen   - for ett år

Revisor: Alf Oscar Salvesen                              - for ett år

Valgkomite:

Solveig Svege

Kirsten Marie Tobiassen

Alis Andersen

 

Representasjon

Ruth Østreim sitter i Rådet for Funksjonshemmede på vegne av N.H.F. Flekkefjord, med Alf Fredriksen som vararepresentant.

Årsmøte i regionen

Årsmøtet ble ble avholdt på Frivillighetens hus i Kristiansand 20.03.2013. N.H.F. Flekkefjord ble representert av Elisabeth Grytten og Øystein Grytten.

Kurs

Likemannskurs.

Anne Ruth og Elisabeth har deltatt på kurs i regi av Brukerkontoret på sykehuset.

Styremøter

Det har vært tre styremøter i 2013

05.02.2013,  14.05.2013,  24.09.2013

Saker styret har jobbet med i 2013

Brukerkontoret på sykehuset:

Det har vært flere tilbakemeldinger om at det er for dårlig opplyst om hva brukerkontoret på sykehuset skal brukes til.

De som stiller opp som likemenn forteller at dagene går med til å koke kaffe, og å prate med de som venter på drosjen.

Vi har vært i kontakt med Kathrine W. Mellemgård ved lærings-og mestringssenteret og gitt tilbakemelding om dette.

HC parkering i byen:

N.H.F. Flekkefjord ønsker en oversikt over hvor mange HC parkeringsplasser det er i Flekkefjord. Elisabeth har henvendt seg til Flekkeford kommune for å få en avklaring på det.

Elisabeth har også vært i kontakt med kommunen for å høre om det kunne være mulig å legge ved en oppfordring til medlemskap i N.H.F. Flekkefjord når de utleverer HC parkeringskort. Det ble godkjent av kommnunen, og vil nå bli utdelt sammen med parkeringskortene.

Tilrettelegging i anledning restaurering av Grand Hotell

Grand Hotell er ikke godt nok tilrettelagt etter restaureringen. Representanter fra N.H.F  Flekkefjord har vært i møter med Sigurd Bruhjell og Stein Egenes ang dette.  Etter befaring på Grand Hotell har vi har blitt invitert til å komme med råd og veiledning til hvordan de kan forbedre tilgjengeligheten.

Båtheisen fra Handicare

N.H.F. Flekkefjord har jobbet med å avklare hvem som skal stå som ansvarlig eier for båtheisen.

Den som er ansvarlig eier må stå ansvarlig for drift og vedlikehold. N.H.F. Flekkefjord har foreslått at Flekkefjord kommune/ Flekkefjord Brannvakt får tilbud om å stå som eier av heisen.

Elisabeth har kontaktet kommunen ved Steinar Ness med forespørsel om de ønsker dette.

 Handicare har gitt dårlig oppfølging ifht veiledning og bruk av heisen etter levering.

Nå er heisen defekt. Elisabeth har vært i kontakt med Handicare for å den reparert og godkjent av de som leverandør før båtsesongen starter.

Klistermerker med akuttnummer

Vi har jobbet med å lage funksjonelle merkelapper til å feste på for eksempel. mobiltelefoner.

På disse merkelappene står det telefonnumre en kan ringe dersom en trenger rask hjelp til å reparere hjelpemidler.

Lavterskeltilbud i friluftsliv

Elisabeth har utarbeidet 6 kort med forslag til turer som passer for rullestolbrukere for Lister Friluftråds lavterskeltilbud.

Fiskeplass på Grønnes

Alf har jobbet med å finne fiskeplasser i byen som er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Han har vært i kontakt med kommunen ved havneinspektør Petter Tagholdt. De har vært på befaring på Grønnes. Det har i fra kommunen blitt lovet snarlig utbedring av forholdene der slik at det blir tilrettelagt for alle.

Nedleggelse av Flekkefjord  Brannvakt

Trygghetsalarmen er sentrert på brannvakten, og det vil bli vanskelig for kommunen å betjene denne dersom døgnbemannet personell på brannvakten forsvinner. Gry Kjellsen tok kontakt med Avisen Agder for å belyse denne saken, og viste på den måten at N.H.F. Flekkefjord vil jobbe for at brannvakten blir opprettholdt slik den er i dag.

Ergoterapeutstillinger i kommunen

Elisabeth har vært i kontakt med kommunen for å  for å høre om det er mulig å forbedre ergoterapitilbudet i kommunen. Det er i dag en ergoterapeut i 90% stilling i kommunen. Det er for lang ventetid for å få ergoterapeut. Ventetiden kan være opp til 4 mnd. N.H.F. Flekkefjord ønsker å jobbe for å forbedre tilbudet ved å bla redusere ventetiden.

Sosiale aktiviteter

15.11.2013 ble høstsamlingen arrangert  på Grand Hotell.

16.04.2013 Planlagt utflukt til Kvinesdal. Informasjon om velferdsteknologi. Avlyst pga lav påmelding.

For styret i N.H.F. Flekkefjord

Therese Madsen Osen, sekretær

 

STYRETS ÅRSMELDING

for året 2012

 

Årsmøtet år 2012 ble holdt Tjørsvågheimen den 13/03-12 kl. 19.00. Det møtte 18 medlemmer, samt Skoland fra Regionskontoret.

 

Lagets leder, Elisabeth Gausdal Grytten, ønsket velkommen.

 

Elisabeth hadde invitert kommunalsjef Bernhard Nilsen, samt ergoterapeut Eva Jane Holstad og avdelingsleder Liv Karin Snerthammer. De orienterte om:

Informasjon om ergoterapeutstillingen i kommunen;

Stillingsstørrelse og beskrivelse,

tilstedeværelse og våre(innbyggernes) forventninger og behov

Medlemmene etterlyste tilstedeværelse når man trenger hjelp. Konklusjonen ble at hjemmesykepleien er vår nødhjelp.


Man gikk så rett på selve årsmøtesakene.

 

Elisabeth ble valgt til å lede Årsmøtet og Ole ble valgt til årsmøtets referent.

 

Styret har i 2012 hatt følgende sammensetting:

 

                                   Leder              :           Elisabeth Gausdal Grytten   -   på valg 2013,

                                   Nestleder        :           Alf Fredriksen, på valg 2013

Sekretær         :           Ole E. Dyrli – på valg 2014

Kasserer         :           Ole E. Dyrli – på valg 2013

                                   Styremedlem  :           Gunvor Lillehei – på valg 2014

                                                                       Ruth Østreim – på valg 2013

 

                                   1.varamedlem :           Bjørg Dyrli, for ett år

                                   2.varamedlem :           Gry Kjellsen, for ett år.

                                  

                                   Revisor           :           Alf  Oscar Salvesen

                       

                                   Valgkomite     :           Solveig Svege,

                                                                       Kirsten Marie Tobiassen

                                                                       Alice Andersen

 

 

Representasjon                                 

Ruth Østreim sitter i Rådet for Funksjonshemmede på vegne av N.H.F. Flekkefjord med Alf Fredriksen som vararepresentant.

Elisabeth G. Grytten representerer SAFO (Samarbeidsforum for funksjonshemmede organisasjoner) gjennom NHF i Lister brukerutvalg

Kurs

Elisabeth deltok 21.og 22.sept på kurs for Likemenn og rettighetshjelpere. På Quality hotell Kr.sand

Høstkonferanse

19. og 20. okt. var det Høstknferanse på Noas Ark. Elisabeth deltok.

Regionårsmøte

lørdag 21.04 på frivillighetens Hus i Kristiansand. Ruth, Elisabeth og Øystein møtte for laget.

 

 

Styremøter:

 

Det har vært holdt 4 styremøter i 2012:   

 

07.02.12          13.03.12          10.04.12          18.09.12

 

 

Saker styret har arbeidet med:

 

Ueneshallen

Nødutgangen for rullestoler i Ueneshallen er ikke tilfredsstillende. Det er lovet ordnet.

 

Lundsensenteret:

 Eivind Østefjells er ikke fornøyd med døren fra parkeringshuset til heisen som fører til legekontoret. Stein Egenes er styreleder for bygget, og sier at besøkende skal bruke heisen ved Ove Skailands hus, gå over gaten og ta heisen til legekontoret. Den direkte heisen er bare for beboerne i bygget.

 

Bingo:

 Det startes bingo i Lyngdal og NHF Flekkefjord har fått spørsmål om vi vil være med. Overskuddet

deles. Styret er negative til dette.

 

Aktivitetshuset:

Aktivitetshuset blir brukt av foreninger og Frivilligsentrale.  Det blir nå revet og det letes etter alternative lokaliteter for virksomheten. Alf Fredriksen vil representere NHF i samarbeidet når det starter på nytt.

 

Båtheis:

Offentlig båtheis for rullestolbrukere. NHF Flekkefjord søkte Ekstra-stiftelsen om kr.90.000. Det ble bevilget og heisen ønskes på plass på Sunde brygge før båtsesongen.

 

UU i adkomsten til NAV:

NHF Flekkefjord  ønsker en tilfredsstillende adkomst til NAV. I anledning Fl.fjord kommunes kjøp av SR-banks lokaler bør ønsket lettere kunne realiseres. RFF (rådet for funksjonshemmede ) behandlet vårt ønske med negativt resultat.

 

Likemannskurs

Brukerkontor blir etablert i ”kiosken” på sykehuset i 2013. 20 deltakere var på likemann-kurs som forberedelse til vakt-tjenesten.

 

HC-parkering Amfi

Alf har kontaktet Amfi og anbefalt blåmaling på HC-parkering. Det er blitt fint. Kommunen har ikke anledning til det samme.

 

Olsby, Sjåsam

Vi må følge med for et eventuelt vedlikehold.

 

Turkort
Lavterskeltilbud med forslag til enkle turer er presentasjonsklare snart. Lister friluftsråd presenterer NHF sine forslag.

 

Sosiale aktiviteter

Tirsdag den 13.11.12 Ble det arrangert en Høstsamling på Nr. 9 i Elvegaten. 21 stk. hadde meldt seg på, og vi fikk god mat og ikke minst, god samtale. Menyen var fersk torsk eller oksestek med poteter og grønnsaker. Alf Fredriksen stilte med Rytmekvartetten, Per Østensen og Kjell Arvid Mydland. Etter middag underholdt de med sang og musikk til alles glede.


For styret i NHF-Flekkefjord

Ole Dyrli, sekr.

 

STYRETS ÅRSMELDING

for året 2011

 

Årsmøtet år 2011 ble holdt Tjørsvågheimen den 08/03-11 kl. 19.00. Det møtte 18 medlemmer, samt regionsledeer Tom Atle Steffensen.

Lagets leder, Elisabeth Gausdal Grytten, ønsket velkommen.
Man gikk så  rett på selve årsmøtesakene.

Ole ble valgt til årsmøtets referent.

Regnskap og årsmelding for 2010 ble godkjent.

Valg

Følgende styre for 2011 ble valgt:

                                   Leder              :           Elisabeth Gausdal Grytten   -   på valg 2012

                                   Nestleder        :           Alf Fredriksen, på valg 2013

Sekretær         :           Ole E. Dyrli – på valg 2012

                                   Kasserer          :           Ole E. Dyrli – på valg 2012

                                   Styremedlem  :           Signy Kirsti Bøckman – på valg 2012

                                                                       Ruth Østreim – på valg 2013

 

                                   1.varamedlem :           Bjørg Dyrli, for ett år

                                   2.varamedlem :           Gry Kjellsen, for ett år.

                               

                                   Revisor           :           Alf  Oscar Salvesen

                       

                                   Valgkomite     :           Solveig Svege,

                                                                       Kirsten Marie Tobiassen

                                                                       Alice Lindhom

                                   Varamedlem

                                   for valgkomiteen:     Sverre Dybvik

 

Utsendinger til Regionens årsmøte velges av styret.

Ruth Østreim sitter i Rådet for Funksjonshemmede på vegne av N.H.F. Flekkefjord..

Tom Atle Steffensen orienterte om regionstyrets arbeid. Han sa at dette var siste gang  han kom til Flekkefjord som regnsleder. Han ville slutte etter valget i vår for å gå over i annen virksomhet. Han mente vi burde være oppmerksomme på at til høsten etter kommunevalget skal det velges representanter til Rådet for Funksjonshemmede, og vi må komme med ønske for å  få inn vår representant der. Videre vil Regionsstyret gjerne ha inn beskjed når det skjer uheldige ting, som for eksempel at drosje ikke vil kjøre rullestollbruker i visse tilfeller, noe som førte til a t Alice Lindhom ikke fikk bil til Årsmøtet. Det er også mange ganger kluss med oppsamlingskjøring av pasienter mellom sykehus.

Styret, ved Elisabeth, hadde sørget for en hyggelig og bra bespisning, samt utlodning. Underholdning ved Ole Z.Thorkilsen.

Styremøter:

I dette arbeidsåret har det vært holdt styremøter hos Elisabeth den  25.01.11., den 12.04.11., 20.09.11, samt et medlemsmøte på Maritim Hotell den 16.11.10. Det møtte 22 medlemmer til en god middag i 1. etasje.

Etter middagen forflyttet vi oss til 2.etasje der vi utvekslet meninger og kom med ideer for fremtidig drift. Regionleder Skoland kom som gjest fra Regionskontoret i Kristiansand, ellers var det Elisabeth som ledet samtalen

Det hele var arrangert fordi styret ønsket å møte så mange som mulig av medlemmene og ha en dialog med dem. Medlemmene trenger også å bli orientert om hva styret arbeider med.

I kaffesalen (med småkaker og kaffe og is) inviterte Elisabeth til dialogen.

                       

Saker styret har arbeidet med:

Det er bestemt på Regionskontoret at de som har reiseutgifter over kr. 200,-, skal få dette dekket.

Regionsårsmøte

Elisabeth og Øystein reiste på Årsmøtet i Kristiansand den 09.04.11. og orienterte om valget av nye tillitsmenn.

Velferdsmidler 2011

Laget er tildelt kr. 3000,- i velferdsmidler dette året

Møte om trygdebil

 Den 1. februar var det arrangert et møte for orientering om trygdebil. Møtet var på Aktivitetshuset. Det hele virket svær vanskelig.  Og referenten fant ut at det kanskje var like greit å ikke søke på bil. Hva de andre deltakerne kom til, vites ikke.

Parkering ved Amfi-bygget.

Ole har skrevet til lederen for Amfi-bygget og bedt om å få blåmaling på handikapplassene. Videre om de store steinene langs veggen kan fjernes. Svar er ikke kommet og ingenting er gjort. Men en telefon til Håland klargjorde en del. Han innrømmet at han skulle ha svart på brevet. Ellers sa han at vaktmesteren hadde fått beskjeden om å blåmale Handikap-plassene. Men han var ikke villig til å fjerne noen av de sjenerende steinene langs veggen. Handikaplaget må altså kontakte vaktmesteren når våren kommer. Det må jo være snø og isfritt før en kan male.

Rekkverk på broen.

Det er planlagt rekkverk langs fortauet på bybroen. Ole fikk med Gry og fotograf. Vanskelighetene med å møtes på fortauet i dag ble påvist, og med rekkverk bli det helt umulig. Kommunestyret vil ha rekkverk ,men Elisabeth vil heller ha en form for enveiskjøring over brogangveiene. Siden kom det forslag fra Veivesenet om å bygge fortauene ut i bredde på utsiden av de gamle og hentydet til at ny bro kan bli bygget etter år 2020.

Sosiale aktiviteter.

Det ble arrangert  en tur til Bjørnevåg i Spind den 29. mai. Vi var fire personbile med 7 medlemmer som var med på denne turen. Var først en tripp til Norberg Fort innforbi Borhaug, var i Farsund og så ut til  Bjørnevåg for en bedre middag. Det var meldt dårlig vær, men det kom ikke før vi var på veg hjem.

Det ble i alle fall en fin tur for deltakerne.

Sjåsam

Arbeidet med tilkomst til Olsbys utsikt samt Sjåam er fullført. Det er vel å ta munnen for full å si at dette var helt vellykket. Særlig Sjåsam er stort sett utilgjengelig for rullestolbrukere. Det er for bratt og skrått, og det skal et visst mot til for å prøve å forsere dette.

                               

For styret i NHF-Flekkefjord

Ole E. Dyrli, sekretær

 

STYRETS ÅRSMELDING

for året 2010

 

Årsmøtet år 2010 ble holdt Tjørsvågheimen den 09/03-10 kl. 19.00. Det møtte 18 medlemmer.Lagets leder, Elisabeth Gausdal Grytten ønsket velkommen. Ruth Østreim og Alf Fredriksen ble valgt til protokollunderskrivere. Ole E. Dyrli ble valgt til årsmøtets referent.

 Regnskap og årsmelding for 2009 ble godkjent.

Valg

Følgende styre for 2010 ble valgt:

                                   Leder              :           Elisabeth Gausdal Grytten   -   på valg 2011

                                   Nestleder        :           Alf Fredriksen, på valg 2011

Sekretær         :           Ole E. Dyrli – på valg 2012

                                   Kasserer          :           Ruth Østreim – på valg 2011

                                   Styremedlem  :           Signy Kirsti Bøckman – på valg 2012

 

                                   1.varamedlem :           Bjørg Dyrli, for ett år

                                   2.varamedlem :           Gry Kjellsen, for ett år.

                                  

                                   Revisor           :           Alf  Oscar Salvesen, for ett år

                       

                                   Valgkomite     :           Solveig Svege,

                                                                       Kirsten Marie Tobiassen

                                                                       Johan Tjørsvåg

                                   Varamedlem

                                   for valgkomiteen:     Sverre Dybvik

 Ruth Østreim sitter i Rådet for Funksjonshemmede på vegne av N.H.F. Flekkefjord..

 Elisabeth hadde sørget for en hyggestund med bespisning etter at selve Årsmøtet var ferdig-

.

Styremøter:

I dette arbeidsåret har det vært holdt styremøter den 25.05.10 kl. 18.00  i Aktivitetshuset (Landrohuset). Den 21.09 2010 og den 25.01.2011 var det styremøte hos Elisabeth Grytten.

Videre har det vært et medlemsmøte på Maritim Hotell den 16.11.2010, der 30 deltakere møtte frem. Middag i 1. etasje og samtaler i 2. etasje der Elisabeth orienterte om saker som styret arbeider med.

 

Saker styret har arbeidet med:

 Konstituering.

På 1. syremøtet ble styret enige om at arbeidsfordelingen skulle være som sist år: Nestformann: Alf Fredriksen, sekretær: Ole E. Dyrli og kasserer: Ruth Østreim.

Regionsstyremøter:

NHF Agder hadde sitt årsmøte 24.04.10 på Frivillighetens hus Kr.sand. (Gamle sykepleierhøgskolen på Eg) Elisabeth var representant og Øystein var observatør. fra NHF Flekkefjord Elisabeth refererte og fortalte hvem som ble valgt til det nye regionstyret.

 

Turstier, Sjåsam og Olsbys utsikt:

Søknad om tilrettelagte friluftsområder; Olsby, Rauli tursti (utsiktspkt.)(kalk.ca 20.000) 

Det ble søkt om midler gjennom Lister friluftsråd. Flekkefjord kom. v/Svein Gunnar Larsen var positive. Firmaet Nedrejord har påtatt seg arbeidet, og lovet det ferdig innen neste sesong. Men intet har hendt, så Johan Sunde har tatt sagen i egen hånd og felt alle merkede trær, så det er bare veianlegget som står igjen. Håper det blir ferdig før våren kommer.

 

Lister brukerutvalg i helsenettverk Lister er etablert:

Elisabeth repr. NHF og SAFO. Paul Michelsen er vara. Elisabeth informerte og var positiv til utvalget. Hun er avhengig av innspill fra folk i hele Lister. NAV-kontoret er vanskelig tilgjengelig, og en søker å komme i 1. etasje i tilfelle SR-banken gjør alvor av å flytte sine kontorer.

Sosial aktivitet;

 Det har vært forskjellige sosiale aktiviteter i vårt distrikt siste år. Som for eksempel:

Spelet om kråka 25/6 – 3/7, Strandaspelet 6.-14 aug., Aktiviteter i Lyngdal kulturhus.

Liv Ullman skulle ha innlegg der, og Elisabeth forsøkte å arrangere en fellestur til Lyngdal.

                                  

Aktivitetshuset:

Astri van der Blom fortalte om LHL sitt engasjement i Aktivitetshuset. Økonomien og kommunens  delaktighet. Heisproblemet. Elisabeth representerte NHF.

Hjelpemiddelsentralen:

Det arbeides med en tilfredsstillende løsning på administrasjonen av Hjelpemiddelsentralen.

Alf Fredriksen har hatt samtaler med Tjørsvågheimen om problemet. Det har lovet å rette på dette til sommeren.

Bedriftsbesøk:

Elisabeth og Gry har besøkt Aeron i Nulandsvika og funnet det handikapvennlig.

Tilgjengelighet for båtturister:

Kommunens tilrettelegging av fasiliteter for handikappede båtturister er kartlagt. Gry har vært  kontaktperson for Handikaplaget. Det er brukbare toalettforhold på Torsøyene og på Grønnes

 

Medlemsmøter:

Den 16.11.10 Hadde vi høstsamling på Maritim Hotell. Det møtte 30 deltakere. Det var medlemmer pluss personlige hjelpere. Vi hadde en koselig kveld sammen med god mat og kaffe, kaker og samtaler, det siste i hotellets 2. etasje. Den 01.02.11 Var det medlemsmøte/offentlig møte i Aktivitetshuset. Tor Brekke fra NAV orienterte om trygdebil og alle ulemper med å motta en slik. Kriteriene for å få en slik bil, var såpass innviklet at en fikk mest forståelsen av at de var laget slik for at ingen skal få noen glede av å motta en slik.

                               

For styret i NHF-Flekkefjord

Ole E. Dyrli  sekretær

 

STYRETS ÅRSMELDING

for året 2009

 

Årsmøtet år 2009 ble holdt Tjørsvågheimen den 10/03-09 kl. 19.00. Det møtte 20 medlemmer pluss 3 gjester..
Tom Atle Steffensen og Oddvar Skoland fra Regionskontoret deltok.
Lagets leder, Elisabeth Gausdal Grytten, ønsket velkommen. Spesielt Tom Atle Steffensen og Oddvar Skoland, samt dr. Knut Sand Bakken som hadde kommet for å holde et foredrag om gammeldags medisin.

 Regnskap og årsmelding for 2008 ble godkjent.

Valg

Følgende styre for 2009 ble valgt:

                                   Leder              :           Elisabeth Gausdal Grytten   -   på valg 2010

                                   Nestleder        :           Alf Fredriksen, på valg 2011

Sekretær         :           Ole E. Dyrli – på valg 2010

                                   Kasserer          :           Ruth Østreim – på valg 2011

                                   Styremedlem  :           Signy Kirsti Bøckman – på valg 2010

 

                                   1.varamedlem :           Bjørg Dyrli, for ett år

                                   2.varamedlem :           Gry Kjellsen, for ett år.

                                  

                                   Revisor           :           Alf  Oscar Salvesen

                       

                                   Valgkomite     :           Solveig Svege,

                                                                       Anne Ruth Johannessen

                                                                       Kirsten Marie Tobiassen

                                   Varamedlem

                                   for valgkomiteen:     Sverre Dybvik

Ruth Østreim sitter i Rådet for Funksjonshemmede på vegne av N.H.F. Flekkefjord..
Ole Dyrli møter i Rådet for Funksjonshemmede som observatør.

 

Styremøter:

I dette arbeidsåret har det vært holdt styremøter hos Elisabeth den  03.02.09., den 15.04.09., 09.02.10,
samt et medlemsmøte på Maritim Hotell den 10.11.09. Det møtte over 20 medlemmer til en god middag i 1. etasje. Så forflyttet vi oss til 2.etasje der vi utvekslet meninger og kom med ideer for fremtidig drift.
Det hele var arrangert fordi styret ønsket å møte så mange som mulig av medlemmene og ha en dialog med dem. Medlemmene trenger også å bli orientert om hva styret arbeider med.
I kaffesalen (med småkaker og kaffe) inviterte Elisabeth til dialogen. Først forklarte hun hva det ville si at hun var brukermedvirker i NAV, og hun ønsket å høre hvordan medlemmene opplevde sine møter med de ansatte ved NAV-kontoret. Det fremkom at det var så forskjellige erfaringer med det, naturligvis. Ingen saker er jo eksakt like
Så orienterte hun om Landro-huset og hva en kunne oppnå med å vise kommunen at vi hadde behov for et sted å være, og håpet at dette kunne bidra til at vi en dag kunne få bedre lokaler, for eksempel i det nye Kulturhuset, når det engang blir bygget.
Det ble også en lang debatt om tilrettelegging og skilting av turløypene rundt byen. Vi har Rauliheia som ble omtalt som litt for bratt. Vi har Løslåtta på Tjørsvåg, men der må en skaffe seg nøkkel til bommen for å komme inn. Det er store planer om turløyper på Trøngsla når det engang blir ferdig utbygd.
Videre var det snakk om registrering av tilgjengelighet ved de kommunale skoler, og Oddvar Skoland synes vi burde være på utkikk etter et egnet lokale til å spille Bingo. For der var det store penger å tjene. Men lokalene må være tilgjengelige for handikapede.
Så ble det en liten utveksling av opplysninger når det gjelder likemannsarbeidet, en ting som egentlig ligger nede her i Flekkefjord.

 

                       

Saker styret har arbeidet med:

 

Konstituering.

Dette var 1. styremøte etter Årsmøte og det nyvalgte styre skulle konstituere seg.

Alf Fredriksen ble valt til nestformann          

Ole Dyrli ble valgt til sekretær

Ruth Østreim fortsetter som kasserer.

Det er bestemt på Regionskontoret at de som har reiseutgifter over kr. 200,-, skal få dette dekket.

Grasrotandelen
NHF-Flekkefjord er nå registrert i Brønnøysundregisteret. Laget vil etter det kunne motta en viss del av tippe-innsats under Norsk Tipping.

Fysioterapeuter
Adkomsten til byens fysioterapeuter er kartlagt, og skriv foreligger om hvordan adkomsten for  handikappede er hos de enkelte. Det gjelder også toalettforhold. Elisabeth har denne oversikten.

Lundsensenteret
Samme undersøkelse gjelder legekontorene i Lundsensenteret.

Regionsårsmøte
Elisabeth og Øystein reiste på Årsmøtet i Kristiansand.

Kartlegging av skoler når det gjelder inngang, toaletter og heis.
Elisabeth har sine kontakter på alle skolene, og har tatt seg av denne saken.

Egen aktivitet – tur, arrangement?
Elisabeth sendte ut forespørsel til medlemmene om det er noen interesse for en fellestur i løpet av sommeren. De som var interessert var så få at denne planen ble droppet.

Landrohuset.
Elisabeth orienterte om tilrettelegging i Landrohuset. Det skal være et felles sted for alle lag der en kan arrangere foredrag, underholdning osv. Dette prosjektet er ikke fullført ennå.

 Agderinfo  har sendt et skriv om NAV.
Elisabeth og Ruth har deltatt på i alle fall ett møte på NAV. De ønsker at brukerne av de       forskjellige tjenester som NAV har å tilby, gir tilbakemelding dersom det er noe å kritisere

Velferdsmidler 2009
Laget er tildelt kr. 2500,- i velferdsmidler dette året.

 Registrering av tilgjengelighet i kommunenes kulturbygg
Elisabeth har vært i forbindelse med Regionen om denne saken, og fikk den forståelsen at det ikke var aktuelt lenger, for det gjaldt stort sett tilgjengelighet til stemmelokalene i forbindelse med valget.
Tilgjengeligheten til konserter og andre kulturelle tilstelninger på kafe’en på hjørnet  Kirkegaten/Andersbeers-gaten (Capris) kom også på tale. Rullestolbrukere må bæres inn, og det er ikke tilgjengelig toalett. Rådet for Funksjonshemmede har for flere år siden arbeidet med denne saken, og Elisabeth har kontaktet Aksel Børre Nilsen om hvilke avtaler som den gang ble gjort. Videre har Alf skrevet om tilgjengeligheten til romerbad og dusj i Ueneshallen.

Referat fra samarbeidsmøtet i Regionen på Vigeland den 27.08.09.
Det ble litt snakk om Frivillighetssentralens oppgaver.  Samt  ideer om hvordan man får flere medlemmer til lagene. Elisabeth og Øystein var til stede på Vigeland

Sosiale aktiviteter.
Siden laget nå har fått noen midler til subsidiering av sosiale sammenkomster, ble forskjellige alternativer diskutert. Det ble en Høstsamling på Hotell Maritim tirsdag den 10. november.
Det var også en tur til Lyngdal den 25.10.09. Teaterstykket ”Et dukkehjem” ble vist der og 12 av lagets medlemmer deltok på denne turen.

Invitasjon til Aerons nye lokaler i Nulandsvika
Elisabeth vil med en anledning takke ja til invitasjonen for å se hvordan Aeron har løst eventuelle problemer for handikappede.

Hidra
Kjell Egil Hansen engasjerte seg i tilrettelegging for rullestolbrukere for å kunne komme opp på Hågåsen over Kirkehavn. Elisabeth holder denne kontakten til det er helt avklart om veien opp er farbar.

Brev til Handelsstandsforeningen.
Styrets sekretær har sendt en henvendelse til Handelsstandsforeningen med bønn om at deres medlemmer ordner mer sitteplasser i butikkene.

 Kulturinstitusjoner på Agder - tilgjengelighet
I Flekkefjord vil jeg, Elisabeth, beskrive forholdende som følger:

Museet:
Hovedmuseet er en gammel bygning som ikke er tilgjengelig. Det vil ødelegge huset å gjøre noe med dette.
De restaurerte sjøbuene etter brannen i 1981 er godt tilrettelagt på alle måter. Det er kun inngangsdøren som mangler automatisk døråpner. Resten er meget bra.

Bibliotek:
Bygningen er gammel, og det er laget en egen inngang for rullestoler bak. Her er det ringeklokke. Tror ikke det er HC toalett, men heis er på plass.

Kino:
Denne er ikke tilrettelagt, men en kan komme inn med rullestol. Mangler døråpner, svært høye sviller i inngang, mangler HC toalett, men plass til rullestoler i salen.

Utstillingslokaler:
Det er Sjøbodene i Museet som benyttes til utstilling - viser til beskrivelsen under Museet.

Konsertlokaler:
Det er ikke eget konsertlokale i Flekkefjord, og andre lokaler benyttes, bl.a. Kino og Sjøbodene, Flekkefjord videregående skole (Aula), Avholdslokalet og Kirken.  
Flekkefjord videregående skole er delvis tilrettelagt. Dvs. at man er avhengig av noen til å åpne inngangsdøren, og nøkkel til heis. Resten er OK
Kirken er tilrettelagt, usikker på HC - toalett. Alltid betjent ved inngangen (ikke døråpner).

Rådet for Funksjonshemmede:
Den 16. juni var det møte i Rådet for funksjonshemmede. Det var stort forfall blant de valgte, men Ole Dyrli møtte i alle fall som observatør. Det var en del referatsaker, bla. om en meget vanskelig og tung dør fra garasjeanlegget i Parken inn til Lundsenkvartalet. Det skal påpekes enda en gang, og en skal forsøke å komme til enighet med eierne.
Videre har det vært vanskelig å komme inn på Presteruds kafeteria. Døren er vanskelig og det har vært umulig  å komme inn med rullestol. Dette er nå ordnet.
Andre saker var heisen på Amfi som endelig er ferdig, samt at Rådet for funksjons-hemmede  ønsker at parkeringsplassene med handikaptegnet blir blåmalt, dermed mer synlige
Rådet har også arbeidet med å få et rekkverk utenfor SR-Bank. Det har vært litt farlig inntil nå og lett å trå utenfor.
Rådet videre behandlet bedre tilrettelegging for hørselshemmede. Det gjelder teleslynge på kommunale bygg.
Videre er det sendt forespørsel til Gyland Bedehus om tilgjengelighet til lokalene i 2. etasje. Bedehuset ser på mulighetene til trappeheis.

 

For styret i NHF-Flekkefjord

Ole E. Dyrli
sekretær

STYRETS ÅRSMELDING

for året 2008

Årsmøtet år 2008 ble holdt på Tjørsvågheimen den 01/04-08 kl. 19.00. Det møtte 20 medlemmer.
Tom Atle Steffensen fra Regionskontoret og Kari Harbakk fra NHF Kvinesdal deltok.
Det ble tatt opp til votering om NHF Flekkefjord skulle slås sammen med NHF Kvinesdal.
Det ble flertall mot sammenslåing.

 Regnskap og årsmelding for 2007 ble godkjent.

Valg
Følgende styre for 2008 ble valgt:

                                   Leder              :           Elisabeth G. Grytten   -   på valg 2008

                                   Nestleder        :           Ole E. Dyrli – på valg 2010  

Sekretær         :           Alf Fredriksen - på valg 2009

                                   Kasserer          :           Ruth Østreim – på valg 2009

                                   Styremedlem  :           Signy Kirsti Bøckman – på valg 2010

 

                                   1.varamedlem :           Bjørg Dyrli, for ett år

                                   2.varamedlem :           Gry Kjellsen, for ett år.

                                  

                                   Revisor           :           Alf Oscar Salvesen

                       

                                   Valgkomite     :           Solveig Svege, Allis Lindhom,

                                   for valgkomiteen:                                Anne Ruth Johannessen

                                   Varamedlem

                                    Sverre Dybvik

Ruth Østreim sitter i Rådet for Funksjonshemmede på vegne av N.H.F. Flekkefjord..

Styremøter:
I dette arbeidsåret etter har det vært holdt styremøter hos Elisabeth den 13.05.08, den 15.09.08 og den 03.02.09.                      

Saker vi i styret har arbeidet med:
N.H.F, Flekkefjord  arrangerte åpent møte i Kvinesdal den 27.03 for om mulig å ”få sving” på NHF Kvinesdal. Foredragsholdere var Trygdekontorene i Farsund og Kvinesdal og temaet var trygdebil. Oppmøtet var bra.

 Elisabeth deltok på Regionårsmøtet i Kristiansand den 6. og 7. juni. Hun ble valgt til varamedlem i Regionstyret.

 15. juni ble det arrangert ordførerens tur som gikk fra Rådhuset via Lasta til Grønnes. Turen var tilpasset rullestolbrukere og oppslutningen var god til tross for dårlig vær.

Høstsamling. Styret inviterte medlemmene til Høstsamling på Tjørsvågheimen 13. november. Avlyst p.g.a.liten påmelding.

 NHF Flekkefjord og RFF fikk stor spalteplass i Agder 16. januar da de klaget på den dårlige heisen på Amfi. Ledelsen har derfor lovet å bygge ny heis, 1,10 m. gange 1,60 m. Skal plasseres ved siden av rulletrappen.

 NHF Flekkefjord har også sendt klage til senterledelsen på Amfi for dårlig merking av plassene for handikapparkering. Ledelsen har lovet å male parkeringsplassene blå til våren.

 NHF Flekkefjord har fått 2000 kroner i velferdsmidler i 2008.

 Elisabeth møtte i Regionstyret 28. og 29. august. Det var styret og varamedlemmene som var innkalt.

 Elisabeth deltok på Høstkonferansen i Kristiansand 10. og 11. oktober. PULS-prosjektet ble gjennomgått. En film om ungdom med forskjellig handikap ble vist. Filmen egner seg godt for skolen.

 NHF Flekkefjord har også engasjert seg for tilrettelegging for funksjonshemmede i nye bygg i kommunen.

 NHF Flekkefjord arbeider også for at tilskudd til fysioterapeuter skal gis under forutsetning av at tilgjengeligheten til instituttet er ok.

 Elisabeth fikk stor omtrale i ”Agdernytt” med bl.a. tre fargebilder fra helikopterturen til Prekestolen og Kjærag i forbindelse med hennes femtiårsdag.

 Elisabeth har vært på møte med LHL. angående samarbeid om ”Landrohuset”. Styret er positive til prosjektet, men kan ikke bidra med penger eller dugnadsinnsats på det nåværende tidspunkt.

 Styret har også diskutert diverse muligheter for nye tilrettelagt turstier i kommunen.

 NHF Flekkefjord har også foreslått rullestolvei til Olsbys utsikt og stikkvei fra Rauli tursti for eksempel til Høgåsfjellet for tiltakspakken fra staten.

 Gry og Elisabeth har gjennomgått og sendt kommentarer til tegninger av omsorgsboliger på Søyland.

 Elisabeth representerte Laget på møte for brukermedvirkere på NAV 27.01.09.

 

 Alf. S. Fredriksen

sekretær

 

 

STYRETS ÅRSMELDING

for året 2007

Årsmøtet år 2007 ble holdt Tjørsvågheimen den 20/03-06 kl. 19.00. Det møtte 20 medlemmer.
Regnskap og årsmelding for 2006 ble godkjent.

Valg
Følgende styre for 2007 ble valgt:

                                   Leder               :           Elisabeth G. Grytten   -   på valg 2008

                                   Nestleder         :           Jorunn Øijordsbakken på valg  2008              

Sekretær         :           Alf Fredriksen  - på valg 2009

                                   Kasserer          :           Ruth Østreim – på valg 2009

                                   Styremedlem    :           Signy Kirsti Bøckman – på valg 2008

 

                                   1.varamedlem  :           Johan Sunde, for ett år

                                   2.varamedlem  :           Gry Kjellsen, for ett år.

                                  

                                   Revisor            :           Alf  Oscar Salvesen

                       

                                   Valgkomite      :           Ole E. Dyrli, Allis Lindhom,
                                   Varamedlem                             Sverre Dybvik                        

                                   for valgkomiteen:     Anne Ruth Johannessen

Etter årsmøtet var det åpent møte hvor de politiske partiene og R.F.F. var innbudt.
Ole Petter Sunde fra Regionskontoret orienterte om antidiskrimineringsloven
Eivind Eliassen fra N.H.F. Kristiansand redegjorde  for hvordan R.F.F. i Kristiansand arbeidet.

Styremøter:
I dette arbeidsåret etter har det vært holdt styremøte den 09.04.07, den 27.09.07 og den 15.01.08.                                 

Saker vi i styret har arbeidet med:
Årsmøtet ba styret arbeide med saken angående sammenslåing med N.H.F-Kvinesdal. Dette har vært drøftet uten at styret har kommet til annen konklusjon enn at det bør tas opp på Årsmøtet våren 2008.
Elisabeth kontaktet Agder ang. heisen på Spor-2. Heisen var stadig i ustand og den 19. mars var det stor reportasje med flere bilder om forholdet. Dette førte til at senterledelsen har lovet å anskaffe ny og bedre heis.
Sekretæren har sendt brev til senterledelsen og skrevet leserinnlegg i Agder angående misbruk av handikapp-parkeringsplassene på Spor-2. Ledelsen har lovet å gjøre noe med problemet.
Laget har også sendt purring til kommunen angående permanent fortøyning av båter på kommunal brygge på Grønnes. Dette har ført til at det er satt opp et skilt med ”Fortøyning forbudt for over 24 timer.”
17. april arrangerte laget møte i Sjøbodene for orientering om boligprosjektene i byen. Utbyggerne orienterte om sine prosjekter.
N.H.F.-Flekkefjord har gjennom brev og telefonsamtaler klaget på dårlig adkomst til nr. 9 (Fiskebrygga). Dette førte til at det nå er installert en hensiktsmessig rullestolrampe.
Elisabeth deltok på Regionmøte i Kristiansand den 21. april.
9. juni var det høytidelig åpning av turstien i Rauli med ordfører og musikkorps. Elisabeth  klippet snora og overrakte en gave fra laget til Johan Sunde for iherdig jobbing med stien. Elisabeth hadde også laget en tippekonkurranse som ble avholdt på Nygård med stor deltakelse.
Laget har i 2007 mottatt kr. 3500,00 i velferdsmidler.
N.H.F.-Flekkefjord hadde ”stand” i Kirkegaten 1. september. Temaet var ”Universell utforming i kommunale nøkkelbygg”. Regionleder Tom A. Steffensen, Jorunn, Elisabeth og Gry deltok.
Elisabeth og Øystein deltok på kurs i brukerveiledning den 29.-30. september.
Jorunn deltok på Høstkonferansen 12.-13. oktober. Der fortalte hun om virksomheten i N.H.F.
Elisabeth har i  2007 hatt flere fyldige innlegg med bilder i Handikap-Nytt.
Elisabeth og Jorunn laget den 8. oktober, sammen med Agder, en stor reportasje om tilgjengeligheten til butikkene i sentrum. Johan Sunde og Isaksen Sko fikk ros for særdeles god adkomst for rullestolbrukere.
I stedet for julebord ble det avholdt sosial sammenkomst på nr. 9 den 13. november. Ergoterapeuten holdt da et interessant foredrag om hjelpemidler. Elisabeth viste flotte lysbilder og Ole Z. Torkildsen, Kjell A. Mydland og Alf Fredriksen underholdt med musikk.
Laget fikk ros av regionleder Tom A. Steffensen for svært god aktivitet og en særdeles god hjemmeside. Elisabeth fikk i denne forbindelse overrakt diplom fra N.H.F. sentralt, samt en gave på kr. 2500,00.
Etter valget høsten 2007 ble Rådet for Funksjonshemmede litt endret. For N.H.F.-Flekkefjord innebar det at Ruth Østreim fra nå av møter i Rådet som representant for N.H.F.-Flekkefjord i stedet for som representent for Flekkefjord Arbeiderparti.

Alf. S. Fredriksen

sekretær

 

 
 
 
 

FLEKKEFJORD HANDIKAPLAG

STYRETS ÅRSMELDING

for året 2005

Årsmøtet år 2005 ble holdt på Velferden 10/03– 05 kl 19.00 Det var 12 frammøtte.

Fylkesstyret ble representert ved Kåre Vetland. Han gav en liten orientering om hva fylkesstyret  arbeider med og ser som sine viktigste oppgaver, samt redegjorde for reglene for fordeling av de pengene som tidligere kom fra Fylkeslegen direkte til lagene.

Videre hadde Johan Sunde en orientering om en ny handikap-lysløype på Løslåta. Et prosjekt som er under arbeid.

Flekkefjord Handikaplag har i dag 40 medlemmer

Styret har dette året bestått av:

                                   Leder               :           Ole E Dyrli   -   på valg 2006

                                   Nestleder         :           Johan Sunde – på valg 2006                                      

Sekretær         :           Alf Fredriksen  - på valg 2006

                                   Kasserer          :           Ruth Østreim – på valg 2007

                                   Styremedlem    :           Signy Kirsti Bøckman – på valg 2006

 

                                   1.varamedlem  :           Elisabeth Gausdal Grytten

                                   2.varamedlem  :           Gry Kjellsen

                                  

                                   Revisor            :           Alf  Oscar Salvesen

                       

                                   Valgkomite      :           Kirsten Marie Tobiassen, Allis Lindhom,

                                                                       Elisabeth Gausdal Grytten

 

                                   Varamedlem    :           Sverre Dybvik

                                                                       Jorun Øijordsbakken

 

Styremøter:

I dette arbeidsåret etter har det vært holdt  styremøte den 24.08.05, 24.11.05

Saker vi i styret har arbeidet med:

15-03-05:        Brev fra Kjell Mydland, et ikke-medlem av NHF, men en god venn av vår sekretær, Alf Fredriksen, til Flekkefjord Kommune, med en orientering om vanskelighetene  når det gjelder adkomst til Musikkens hus. Rullestolbrukere må bæres opp og ned en  bratt, vanskelig trapp. Mydland ber kommunen sette opp en rullestolrampe/heis til musikkens hus for å gi bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede til lokalet.

                        Svar kom først i august fra kultursjef Hjelleseth om at kommunen ikke hadde penger i år 2005 til  utbedring av trappen. Saken er oversendt Teknisk Etat.

21-06-05                  Skriv fra Alf S. Fredriksen til Teknisk Etat der det uttrykkes skuffelse over at      baderampen i Rauli enda ikke er fullført. Baderampen var lovet ferdig sommeren 2003, og nå står en ny badesesong for døren. Fredriksen håper det blir gjort fortgang i fullførelsen av rampen.

20-07-05         Skriv fra Alf S. Fredriksen til Teknisk Etat der det uttrykkes skuffelse over at baderampen i Rauli ikke var ferdig, ga resultater. Det ble fortgang med arbeidet og vi kunne lese i Agder 20.07 at alt var ordnet og det var bilder av Alf ved nyanlegget.

01-09-05         Brev til Norges Handikapforbund angående Alf Fredriksens rullestol – som han ikke har fått igjen etter en   måneds reparasjon.

07-09-05                  Brev fra lagets leder til Teknisk Etat angående den nye heisen på Posthuset. Store rullestoler kan ikke klare å manøvrere seg inn til Postkontoret etter at den nye heisen kom på plass. Teknisk Etat vil ta saken opp, og svaret skal videre-ekspeders til Norges Handikapforbund. Det er vanskelig, for dette problemet skulle vært belyst før tillatelsen ble gitt fra Teknisk Etat. Men heismonteringsfirmaet var seriøst og velkjent, så saksbehandler i T.E. mente alt var i orden.

02-12-05         Purrebrev til Teknisk Etat. De har ikke svart på brev av 07-09-05. Ifølge forvaltningsloven skal det svares inne 4 uker.

                        Det har pr. 15.02. fremdeles ikke kommet noe svar fra Teknisk etat.

Møter der Flekkefjord Handikaplag har vært representert

Årsmøte i NHF -Agder, 2005

16.04.05   Jorunn Øyjordsbakken  møtte som delegerte fra Flekkefjord Handikaplag på  NHF- Agders årsmøte i Hotell Caledonien.   

25.08.05   Debattmøte og Høstkonferanse den 25. og 26. august. Ole, Jan, Bjørg og Ruth deltok på begge disse møtene.

12.11.05   Johan Sunde deltok på et debattmøte på Quality Hotell i Kristiansand. Emnet       var ”Handikapet, jeg?

Rådet for funksjonshemmede

20.04.05    Ruth Østreim møtte.

01.06.05    Ruth Østreim og Ole E. Dyrli møtte.

27.09.05    Ruth Østreim og Ole E. Dyrli møtte.

 

Saker som Rådet for funksjonshemmede har arbeidet med

Ruth Østreim er medlem av ”Rådet” – Ole Dyrli har satus som observatør.

Sak 06/05. Tilgjengeligheet for funksjonshemmede i det nye serviceanlegget ”Fiskebrygga” (tidligere Bondehekimen). Serviceanlegget er foreslått lagt til et kjellerlokale. Leder for Rådet for Funksjonshemmede har tatt initiativ overfor rådmannen om at serviceanlegget blir plassert i 1. etasje, lett tilgjengelig.

                  Det ble opplyst på møtet den 01.06.05 at dette gikk gjennom, og at det nå er både WC,  vaskemaskin og dusj i 1. etasje, lett og greit tilgjengelig.

                  Det ble for n.te gang klaget på plassering av skilt og lignende utenfor forretninger i byen.

                  Rådets medlemmer foretok befaring på nybygget på Sunde skole. Det ble etterpå karakterisert som meget bra.

                  Møte 27.09.05

Strandpromenaden. Orientering vad teknisk sjef Terje Aamodt.

                  Elektrisk rullestol Tjørsvågheimen. I tilfelle en eller annen skulle ønske å komme til byen. Kan også lånes ut ved reparasjon av egen stol.

                  Omsorgsboliger – Styringsgruppe

                  Heisen i Posthuset.

Fornøyelser

Laget fikk tildelt  kr. 3815,00 fra NHF Region Agder til fellestur/fornøyelser dette året.

Det ble arrangert Julebord på Utsikten Hotell, Kvinesdal søndag 04 desember – 2. søndag i Advent. Innbydelser ble sendt skriftlig til alle lagsmedlemmene. 26 meldte seg på og alle disse møtte. Styret hadde inntrykk av at alle de fremmøtte var godt fornøyd med arrangementet.

Alf S. Fredriksen

            sekretær                     

 

 
     
 

 
 

FLEKKEFJORD HANDIKAPLAG

 

 

ÅRSMELDING       2002 

 

Årsmøtet år 2002 ble holdt på Bondeheimen 18/2 – 02 kl 19.00 Det var 15 frammøtte.

Fra fylkesstyret hadde vi besøk av Leiv Nyegaard. Han snakket litt om den nye organisasjonsmodellen, region-delingen.

Etter valget holdt sosialantropolog Svein Egil Solvang et interessant og engasjerende foredrag fra hans tur til Nord Canada der han har studert inuittenes levesett.

 

Flekkefjord Handikaplag har i dag 36 medlemmer

 

 

Styret har dette året bestått av:

                                   Leder               :           Ole E Dyrli

                                   Nestleder         :           Johan Tjørsvåg

                                   Sekretær          :           Elisabeth G Grytten

                                   Kasserer          :           Ruth Østreim

                                   Styremedlem    :           Signy Kirsti Bøckman

 

                                   1.varamedlem  :           Gry Kjellsen

                                   2.varamedlem  :           Johan Sunde

                                  

                                   Revisor            :           Inger Dankertsen

                       

                                   Valgkomite      :           Kirsten Marie Tobiassen, Bøye Prestegård,

                                                                       Øystein Grytten

                                   Varamedlem    :           Sverre Dybvik

                                                                       May Turid Høyland

 

 

I dette året har det vært holdt 4 styremøter :     10/4 – 02, 15/8 – 02, 11/11 – 02, 9/1 - 03

 

                                  

SAKER VI I STYRET HAR ARBEIDET MED:

 

Heis på Trellebakken (Flekkefjord Næringsforum)

Vi har oppsøkt Alf Morten Normann da det var usikre opplysninger om bruken av heisen. Han uttalte at heisen kan brukes. Nøkkelen kan fåes ved å kontakte den som er ansvarlig for det event. kurs. Trygghetsalarm skal installeres i heisen. En rullestolbruker kan ikke klare seg uten hjelp da dørene er for tunge. Heisdøra er foreløpig blokkert av møbler. Disse kan flyttes på. De skal ikke stå der permanent.

 

Døgnvakt på hjelpemiddelsentralen

Flekkefjord Handikaplag har 12/11 – 02 skrevet brev til Fylkesstyret og forklart om en problematisk situasjon som kan oppstå hvis en rullestol går i stykker på kveldstid og man er i en  annen by. Det har ennå ikke kommet noe svar.

 

Tilgjengelighet i butikkene

Det ble i desember-02 sendt brev til Flekkefjord Handelsforening der vi henstiller til bedre tilgjengelighet inne i butikkene. En rullestol bør kunne snu, og varene bør fjernes fra gulvarealet. Det er også et ønske om sitteplass til kunder som trenger hvile mens de står i kø.

 

Tursti i Rauli

FOT (Flekkefjord og Oppland Turistforening) arbeider med å få tilrettelagt en tursti i Rauli. Vi ser positivt på planene og undersøker event. midler innenfor NHF. Flekkefjord Handikaplag engasjerer seg i den grad det er mulig.

 

Post i butikk

Fylkeskontoret har bedt oss kontrollere tilgjengeligheten  når nå postkontorene flyttes til butikk. Sira og Hidra har tilfredstillende adkomst.

 

Tilgjengeligheten hos tannlegene i byen.

I lang tid var det ikke tannlege på folketannrøkta. Da var det ingen steder for rullestolbrukere å henvende seg. Det er heldigvis i orden nå.

 

 

MØTER DER FLEKKEFJORD HANDIKAPLAG HAR VÆRT REPRESENTERT

 

Årsmøte i Norges Handikapforbund Vest-Agder, 2002

 

20-21/4                       Rosfjord   Strandhotell

                                   Ole og Bjørg Dyrli, Lillemor Torkildsen reiste

 

Rådet for funksjonshemmede

11/6 – 02

8/10 – 02

10/12 – 02                  Ole Dyrli og Ruth Østreim har møtt

Elisabeth G. Grytten møtte i oktober da de andre var på ferie

 

TV-aksjonen 2002

4/9 – 02                      Ole E  Dyrli og Elisabeth G. Grytten møtte i rådhuset på møte i

aksjonskomiteen

 

25/9 – 02                    Ole E Dyrli og Elisabeth G. Grytten møtte i rådhuset på møte i

                                   aksjonskomiteen

 

KURS

 

16/6-02           :           Likemannsamling

Nodeland                               

                                   Jorunn Øijordsbakken reiste

30/8–1/9 – 02  :           Kommunen lager planer

Rosfjord Strandhotell

                                   Johan Tjørsvåg m/frue reiste

26-27/10 – 02 :           Forhandlingsteknikk

Rosfjord Strandhotell              

                                   Ingen reiste

1-2/11             :           Likemannskurs

Ingen reiste

25/1 – 03         :           Regionalisering av NHF

Rosfjord Strandhotell              

                                   Ole Dyrli reiste

 

 

 

SAKER SOM RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE HAR ARBEIDET MED

 

                                    Brostein i Nedre Park

                                   Gang- og sykkelvei på Svege

                                   Parkering på handikapplasser ved sykehuset ; innskjerpe bruken

                                    Badeplasser Rauli/Grønnes

                                   Framkommelighet i byen

                                   Rullestolrampe ved ”Ola Dekksgutt mat og vin AS”

                                   Framkommelighet på Venteværelset

                                   Framkommelighet på Sira bedehus

                                   Turvei i Rauliheia

                                    Toalettforhold ved Flekkefjord kino

                                   Heis på Trellebakken (næringsbygg)

                                   Utbyggingsplanene på Tjørsvågheimen

 

 

TV-aksjonen 2002 – Et nytt liv

 

            Jan Harald Lilledrange (NFU)  :           Leder i lokal aksjonskommité

            Elisabeth G. Grytten  (NHF)                :           Med i lokal aksjonskommité

            Aksel Børre Nilsen (LHL)                   :           Med i lokal aksjonskommité

 

I årets TV-aksjon har vårt bidrag vært, i forkant, å sette søkelyset på de funksjonshemmede i fattige land. Flekkefjord Handikaplag har fulgt et opplegg som var beregnet til elever i barneskolen. 19 skoleklasser på Sunde- og Søyland skole ble besøkt. Elisabeth G. Grytten leste et stykke som barnebokforfatter Hilde Hagerup har skrevet. Det ble også i hver klasse delt ut 100 blomsterløk som et symbol på ”et nytt liv”.

På kulturfesten i kinoen 18.oktober ble historien lest atter en gang for et lydhørt publikum.

Søyland skole hadde en aksjonsuke der inntekten gikk til TVaksjonen. De fikk inn kr.20.000,-

Som belønning for dette fine resultatet var Elisabeth G. Grytten på skolen og delte ut en stor kalender til hver klasse. Kalenderen er prydet med fotografier Morten Krogvold tok på en reise til et av prosjektlandene – Eritrea.

 

 

Ekstra engasjement i avisen Agder            Politivedtektene og den frie ferdsel på

fortauene

 

TV-aksjonen

                                  

FORNØYELSE

 

22/2 – 02         Medlemsmøte sammen med Helsesportslaget 

Per Svein Stålesen m/frue som er rullestolbruker, viste lysbilder og fortalte fra en tur til Thailand . Det var ca 40 til stede                         

 

8/12 – 02         Førjulstreff på Moi Hotell

                        Det ble et godt måltid  og en hyggestund for de 32 påmeldte

 

 

TILBUD TIL MEDLEMMENE

GRATIS HOTELLPASS

Chois Hotels Scandinavia spanderer hotellpass.

Gyldighet fra 1.mai til 30.april

Ring NHF TLF. 22 17 02 55

Eller mail nhf@nhf.no

 

 

 

Elisabeth G. Grytten

            sekretær                     

 

 
 

FLEKKEFJORD HANDIKAPLAG

 

 

ÅRSMELDING  2001

 

Årsmøtet år 2001 ble holdt på Bondeheimen mandag 19/02 – 2001  kl 19.00 Det var 15 frammøtte.

Kåre Vetland møtte fra fylkesstyret og fortalte om NHF`s framtidige organisajonsstruktur.

 

Flekkefjord Handikaplag har i dag 36 medlemmer. Vi har mistet 10-12 pga den nye medlemsordningen.

 

Styret har dette året bestått av :

                                   Leder               :           Ole Dyrli

                                   Nestleder         :           Johan Tjørsvåg

                                   Sekretær          :           Elisabeth G. Grytten

                                   Kasserer          :           Ruth Østreim

                                   Styremedlem    :           Signy Kirsti Bøckman

 

                                   1.varamedlem  :           Gry Kjellsen

                                   2.varamedlem  :           Johan Sunde

 

                                   Revisor            :           Inger Dankertsen

 

                                   Valgkomite      :           Kirsten Marie Tobiassen, Bøye Prestegård

                                                                       Øystein Grytten

                                   Varamedlem    :           Sverre Dybvik, May Turid Høyland

 

I dette året har det blitt holdt 3 styremøter :      17/04 - 01, 16/08 - 01, 16/01 - 02

 

 

SAKER STYRET HAR ARBEIDET MED :

 

Biblioteket

Gry Kjellsen og Elisabeth G. Grytten har, etter oppmodning fra kultursjef Sverre Hjelleseth, vært på Flekkefjord Bibliotek for om mulig gjøre forholdene lettere for rullestolbrukere. Det er vanskelig å komme inn der. Økonomien begrenser foretakene, men med tilgjengelig ringeklokke utenfor sideinngangen vil det bli bedre. Gry og Elisabeth har sett på plasseringen.

 

 

 

 

Miljøgaten : Åpent brev til Flekkefjord Kommune og Vegvesenet

Publikum sine klager på belegningssteinene i miljøgaten har medført at Ole Dyrli har skrevet et åpent brev til kommunen og vegvesenet. Det har resultert i et møte med ordføreren samt et tilfeldig møte med Vegvesenets ingeniører, Frøytlog og Frestad. De lovet å ta saken opp over sommerferien, og var ellers enige om at tegningen ikke var fulgt. De ville snakke med arbeidsformannen om dette. Det ble ikke ført protokoll, så til sist blir saken ”hengende i luften”

 

”Fina huset”: Brev til teknisk etat

28/1-02 er det skrevet brev til teknisk etat angående Ernst Salvesen sitt hus på Sunde. Tegningen i ”Agder”  viser en trapp i inngangspartiet. Flekkefjord Handikaplag mener at inngangspartiet i et påtenkt forretningshus bør ligge i gateplan. Tegningen i ”Agder” viser en trapp.

 

 

MØTER DER FLEKKEFJORD HANDIKAPLAG HAR VÆRT REPRESENTERT

 

Årsmøte Norges Handikapforbund Vest-Agder

12/5     Ole Dyrli m/frue reiste

 

Rådet for funksjonshemmede

Det har vært møte i rådet mens leder har vært i USA, og meldingen har derfor ikke gått videre

 

Forening for slagrammede i Flekkefjord.

6/6       Ole Dyrli var, sammen med Leiv Nyegaard fra fylkesstyret, på Flekkefjord Sykehus der hensikten var å danne en lokal forening for slagrammede.

Jorunn Øijordsbakken var initiativtaker, og det meldte seg 15 interesserte.

 

 

KURS

 

31/3 – 1/4        Prosjekt”brukermedvirkning” oppstartseminar, Kristiansand

                        Invitasjonen til dette møtet kom da lederen var i USA, og posten ble derfor

                        ikke lest.

                        Styret ble deretter enige i at nestleder tar posten når lederen er

bortreist.

                       

26/4                 ”Distriktskonferanse” , Vigeland

Tema her var : ”Ny framtid for NHF”

Ole skulle reist fordi han skulle på årsmøte med samme tema, men han rakk ikke møtet.

 

17/8 – 19/8      Fylkestur m/konferanse ”Et tilgjengelig samfunn”

                        Ingen fra Flekkefjord hadde meldt seg, men etter henvendelse fra Kåre

                        Vetland reiste Johan Tjørsvåg m/frue.

19/10 – 20/10  Kurs i likemannsarbeide

I regi av NHF Vest Agder ble det arrangert kurs i likemannsarbeid på auditoriet ved Lister Sykehus, Flekkefjord. Initiativtaker til dette kurset var Jorunn Øijordsbakken.

Kursdeltakerne var fra LFS Lister og Rogaland, Handikaplagene i Kristiansand, Lindesnes, Sogndalen og Flekkefjord.

Johan Tjørsvåg, Ruth Østreim og Elisabeth G. Grytten, samt Jorunn Øijordsbakken, deltok fra Flekkefjord Handikaplag.

 

7/12 - 9/12      Kurs på Quality Hotel, Sørlandsparken;      

Tema her var : ”Brukermedvirkning”

Ruth og Jan Østreim, Bjørg og Ole Dyrli reiste.

Tippemidler medførte at alt ble gratis

 

FORNØYELSER

 

Stavangertur

Det ble avertert tur til Stavanger i sommer for pengene fra fylkeslegen. Der ville vi vært på konsert og spist en god middag. Det var kun 6 som ønsket å reise, så vi avlyste den.

 

Hytteferie?

Det er kommet en henvendelse fra  Gurvika ved Larvik som har 22 tilrettelagte hytter til leie.

 

Tur til Moi

I desember reiste 18 medlemmer inkl.assistenter på tur til Moi. Det var en hyggestund med middag fra buffèt og stort dessertbord på Moi Hotell.

 

 

 

DIVERSE ANDRE AKTUALITETER

 

16/8                 Fylkesleder Ottar Gjermundnes

På styremøte denne dagen var fylkeslederen på besøk. Vi ble mer kjent med ham, og fikk da en informativ samtale. Det ble snakket om tilgjengeligheten i byen, belegget i gatene, bredden på fotauene osv

Vår aktivitet i laget, og fordelene ved et fylkeslag og deres muligheter for å hjelpe oss.

 

10/1 – 02         Støttebrev

Ole Dyrli har sendt brev til Jorunn Øijordsbakken angående hennes arbeid med LFS Lister.

Vi i Flekkefjord Handikaplag vil gjerne støtte og hjelpe henne i det arbeidet hun legger til rette for de slagrammede i regionen. Likemannsarbeidet er viktig, men kan være tungt å organisere.

 

Høst/01           Oppvarmet svømmebasseng

Aslaug Skogestad, Lyngdal og Omegn Fibromyalgi forening, ønsket at Flekkefjord Handikaplag ville gi underskriftstøtte til søknad om oppvarmet basseng på Sunde skole. Brevet ble sendt, men svaret var negativt.

 

Vinter/02         Post i butikk

Fylkeslaget ber oss undersøke hvordan framkommeligheten blir når det i nærmeste framtid blir post-tjenester i butikkene.

Flekkefjord har foreløpig ingen planer om nedleggelse, så  dette er ennå uaktuelt.

 

 

 

 

 

Elisabeth Gausdal Grytten

   sekretær