NORGES HANDIKAPFORBUND

FLEKKEFJORD 

 
til forsiden    
 

Brukerpass

PARKERINGSREGLER

Hvordan skal en parkeringsplass for forflytningshemmede se ut og hvor mange skal det være av dem?

For uteareal for allmennheten skal det være tilstrekkelig antall p-plasser for forflytningshemmede og tilstrekkelig annen oppstillingsplass for rullestoler mv. Parkeringsplass skal også her være nær hovedinngang, ha tilfredsstillende belysning og være tydelig skiltet og merket.

Statens vegvesen har i sin veiledning om uu utdypet reglene mer, basert på Norsk Standard - NS: 11005:2011 - vedrørende krav til oppareidete  uteområder.

Parkeringsplasser for inntil ti biler skal ha minst èn handikapplass. På større parkeringsplasser skal h-plasser utgjøre minst 5 prosent av det totale antallet, og det skal aldri være færre en 2 plasse.

Bredden skal være 4,5m og lengde eller dybde på 6m. Ved parkering etter hverandre skal det være en sone for løfteplattform bak i kjøretøyet på ca. 2m.

Parkeringsplassene for forflytningshemmede skal plasseres lett tilgjengelig i forhold til hovedinngangen, men en maks avstand på 20m, på et plant nivå og slik at kjøreveg ikke må krysses.

I felles garasje må det tas hensyn til ekstra for spesialtilpasset kjøretøy, gis god klaringspassasje og plassering nær heis. I tillegg må det avsettes plasser på gateplan til spesielt store biler.