NORGES HANDIKAPFORBUND

FLEKKEFJORD 

Funksjonsassistent

til forsiden    

 

Funksjonsassistanse

Funksjonsassistanse - noe for deg-

Funksjonsassistanse - Regjeringen ignorerer Stortinget

 

-   Ordningen administreres av Nav og kalles Funksjonsassistent

-   Man må være yrkesaktiv, ha en omfattende fysisk funksjonsnedsettelse og behov for ordningen for  kunne være i jobb.

-   Ordningen dekker lønnsutgifter til praktisk hjelp til gjøremål som av- og påkledning, praktisk hjelp i lunsjen, kopiering, hjelp på tjenestereise med mer

-   Nav utbetaler tilskuddet til funksjonsassistentens arbeidsgiver.

-   Na vurderer årlig, i samarbeid med arbeidsgiver og arbeidstaker omfanget og varigheten av bistanden.

se nav.no