NORGES HANDIKAPFORBUND

FLEKKEFJORD 

 
tilbake    
 

NORGES HANDIKAP FORBUND, FLEKKEFJORD

 

HK.Service A/S,         aut.heisinstallatør

Jordalsveien 17

5105 Eidsvåg

 

Organisasjonsnummer 836 621 182

Kontaktperson Jan Erik Toft

 

 

NHF Flekkefjord er forundret over heisen som er installert i gnr.203, bnr.355, Parkgt.6, 4400 Flekkefjord.

Heisen har sideutgang i etasjen hvor det er postkontor. Heisen er ubrukelig for rullestolbrukere som skal til postkontoret, fordi den er for liten. For at en rullestol skal kunne snu kreves det helt andre mål enn den monterte heisen.

Har Dere anbefalt denne heis-størrelsen? I tilfelle på hvilket grunnlag?

 

Svar sendes til

NHF Flekkefjord

v/Elisabeth G. Grytten

Solv.39

4400 Flekkefjord

 

e-post  eli-gry@online.no

 

 
 

Hei.

 

Viser til henvendelse fra deg, og vi kan kun referere til tilbudsforespørsel fra Stangborgli Bygg som forespør den 05.11.04. en løfteplattform for bevegelseshemmende. Denne heistypen er entydig for heisfirma som leverer og monterer heiser. Det var dessuten i tilbudsforespørselen, antydet at plass til heis i bygget kun var 169 x 219 cm. Dette var i utgangspunktet tilstrekkelige mål til løfteplattform men ikke til en konvensjonell heis som rullestol kan snu i heisstolen. Det var da således naturlig i dette tilfelle å tilby en løfteplattform for hc. Denne heistypen kan leveres med mål 100 x 150 cm på plattfor, som kan økes til 110 cm i bredden ved sideinngang.

Stangborgli viste interesse for tilbudet vårt, og vi ble innkalt til en befaring 30.11.04. Vi gikk da igjennom bygget, og vi fikk nok opplysninger til å gi et revidert tilbud til Stangborgli Bygg AS, som ble sendt 06.12.04. Da var heisen tilpasset både med låssystemer og bredde på plattform utvidet til 110 cm for å gjøre situasjonen best mulig for brukerne av heisen i ettertid.

Det ble beskrevet for vår kunde (Stangborgli Bygg AS) at heisen var trang, og at brukerne ville ha noe ”manovreringsproblemer” når de skulle kjøre en stor rullestol inn fra langsiden på heisen.

 

Det er søkt som vanlig til kommune, og driftstillatelse er innvilget 14.07.05.

 

HK-Service har levert denne heistypen i Norge siden -92, og har siden da levert og montert ca. 500 heiser, og mange er levert med inngang på langsiden av plattformen. Heisen er også til deres informasjon typegodkjent og CE merket, samt at den er prisforhandlet gjennom Rikstrygdeverket for fjerde gang på rad.

 

 

Vennligst ta kontakt hvis noe er uklart.

 

 

Med Vennlig hilsen

HK-Service A/S

 

Jan Erik Toft

 

 

----- Original Message -----

Sent: Wednesday, August 23, 2006 11:47 AM

Subject: posthusheis

 

Viser til vedlegg

 

NHF Flekkefjord