NORGES HANDIKAPFORBUND

FLEKKEFJORD 

 
til forsiden    

Likemann

  Likemannsarbeidet i funksjonshemmedes organisasjoner dreier seg om det å møte andre i samme situasjon. Det å gi støtte og hjelp, og bidra til sosial tilhørighet. Dette er livskvaliteter vi alle søker, men som ikke er en selvfølge å ha tilgang på. Vi kan oppleve at selvbilde gis for lite positiv næring. Det kan bunne i helt personlige årsaker, men det kan og være på grunn av et samfunn som ikke er like romslig for alle.

En likemann går ikke inn i behandlerrollen.

 

 

Elisabeth Gausdal Grytten eli-gry@online.no 38 32 43 94
Ruth Østreim j-oestr@online.no
Anne Ruth Johannessen annejohannessen59@hotmail.com

 

 

Veiledningstjenesten

- likemann og rettighetshjelpere-

Saksgang i forhold til NAV
Baard Midtgaard                47 37 65 54      baard.midtgaard@kabeltv.as

Bilstønad/tekniske hjelpemidler
Rolf Reinertsen                  92 26 19 08       rolf@reinertsen.net

Individuell plan (IP) og Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Bjørn Gunnar Aasbø         97 12 77 67       bgaa@tyri.net

Hjemmebaserte tjenester
Ellen Angelstad Hetland  90 79 88 72        nenna43@hotmail.no

Bilsaker, NAV og Husbanken
Arve Kristoffersen            48 12 70 01        arv-kri@online.no

Skattespørsmål, hjemmetjenesten og folketrygd
Kari M. Johansen            90 91 04 89         kamjoh@online.no

BPA og kommunale tjenester
Inger Kvennodd               91 59 70 21         v-kvenno@online.no

Skolespørsmål
Kristian E. Hansen          92 40 81 39        krihans5@online.no

Idrett
David Ryste                     90 08 60 38        vikingblod@hotmail.com