NORGES HANDIKAPFORBUND

FLEKKEFJORD 

Lister brukerutvalg

til forsiden    

Flekkefjord kommune sin hjemmeside har peker til Lister.no  Her finner du Lister brukerutvalg under prosjekter, se link under:
http://www.lister.no/prosjekter/helsenettverk-lister

 

 

 
 

 

<> 

BRUKERE: Elisabeth Grytten (Norges Handikapforbund), Astrid Van Der Blom (LHL), Andreas Rannestad (FFO/ Bilineforbundet) er blant de som er valgt inn som medlemnmer i det nye brukerutvalget.

Konstituerte Lister Brukerutvalg

 

I et møte i Flekkefjord rådhus tirsdag ble Lister Brukerutvalg konstituert med Vidar Kleppe som leder. Utvalget skal være et rådgivende organ for Helsenettverk Lister.

 

Vidar Kleppe (Demokratene) er valgt som leder av brukerutvalget.

http://www.avisenagder.no/Portals/4/artikkelbilder/2010/06/2010629551704_2.jpg

Utvalget skal behandle ssaker som angår det interkommunale tilbud til mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester.
— De representerer alle brukere i Lister og skal arbeide for gode og likeverdige interkommunale tjenester, uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming, forklarer koordinator Inger Marethe Egeland i Helsenettverk Lister til Agder.

— Utvalget er opprettet for å skape en konstruktiv dialog og god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå og for å formidle synspunkt fra brukere av interkommunale og kommunale tjenester og deres pårørende og deres organisasjoner.

Medlemmene i Lister brukerutvalg er nominert av organisasjonene og ble konstituert med følgende medlemmer:

 

 

Andreas Rannestad/ FFO
Astrid van der Blom/ FFO
Bjørn-Harald Mydland/FFO
Elisabeth Grytten/SAFO
Vidar Kleppe/ Fylkeseldrerådet
Anders Rønningen/ Kreftforeningen
Kurt Bakken/ Brukerrepresentant Fagforum Rus
Odd Salen/ Brukerrepresentant SSHF

Vararepresentanter er:
Paul Michelsen/SAFO
Jakobsen, Agathe/Fylkeseldrerådet

Vidar Kleppe i fylkeseldrerådet er valgt som leder av Lister Brukerutvalg og Anders Rønningen fra Kreftforeningen er valgt som nestleder.

HELSENETTVERK LISTER: Helsenettverk Lister er et fagnettverk hvor kommunalsjefene for helse- og omsorgstjenestene i de seks kommunene, ledelsen ved Sørlandet sykehus HF Flekkefjord og representanter fra arbeidstakerorganisasjonene møter.
Nettverket har 4 — 5 møter hvert halvår. På lik linje med kommunene, spiller Sørlandet Sykehus HF Flekkefjord inn momenter til tema/agenda og deltar aktivt i drøftingen av alle saker som har med samhandling mellom nivåene å gjøre. I tillegg til Listerkommunene hører Rogalandskommunene Lund og Sokndal inn under nedslagsfeltet til Sørlandet sykehus HF Flekkefjord. Representanter for Lund og Sokndal kommune, Sørlandets rehabiliteringssenter og Fylkesmannen i Vest-Agder deltar i nettverket som observatører.
I tillegg trekkes ulike kompetanseressurser og samarbeidspartnere inn både som foredragsholdere og diskusjonspartnere i møtene.


(02.06.2010 kl. 09:50)