NORGES HANDIKAPFORBUND

FLEKKEFJORD 

 
til aktuelt    
 

Hei Elisabeth,

 

Først, beklager sen besvarelse.

 

Vi er nå i en etableringsfase med en egen avdeling knyttet til bygg- og eiendomsforvaltning. I denne avdelingen vil vi blant annet håndtere saker som det du nå tar opp. Jeg skal ta denne saken med meg og legge den inn i listen over tiltak som må vurderes i forbindelse med fremtidige tiltak.

 

Fint om vi kan ta opp tråden om noen uker, når vi forhåpentligvis har fått iverksatt konkrete utredninger innenfor avdelingen. Jeg skal legge inn en påminnelse om at vi tar en prat rundt 1. juni då., så ser vi hvor langt jeg har kommet. Det er viktig at tiltak som skal prioriteres for 2007 eller senere kommer inn i budsjett og rullering av økonomiplanen. Dette er en viktig årsak til at vi internt vil prioritere utarbeidelse av den første handlingsplanen før ferien.

 

Ta gjerne kontakt om det skulle være ønskelig.

 

Inntil vi snakkes, god påske!

 

Vennlig hilsen

Terje Glendrange

Leder Bygg- og Eiendomsforvaltning

Tlf.: 38328045/mob.: 950 07 199

E-post: terje.glendrange@flekkefjord.kommune.no

 

Flekkefjord kommune

Kirkegt. 50

4400 Flekkefjord

Tlf.: 38328000

www.flekkefjord.kommune.no

 

 
 

08.07.06

Hei Elisabeth,

 

Jeg hadde innstilt midler i avdelingens uttalelse til økonomiplanen. På linje med andre trengende tiltak er dette så langt ikke medtatt. Jeg skal på fredag i møte med ledelsen og drøfte den fremlagte økonomiplanen.

 

Vi kunne gjerne tatt en liten prat i neste uke når jeg har fått drøftet den fremlagte økonomiplanen internt. Dersom du har et telefonnummer jeg kan treffe deg på, skal jeg ta kontakt så kan vi ta det derfra. Alternativt kan du bare ringe når du selv har anledning.

 

Dine innspill vil være med i de videre innstillinger. Dette er også viktige signaler i forhold til diskusjonen rundt den fremtidige bruken av Musikkens Hus.

 

Snakkes,

 

Vennlig hilsen

Terje Glendrange

Leder Bygg- og Eiendomsforvaltning

Tlf.: 38328045/mob.: 950 07 199

E-post: terje.glendrange@flekkefjord.kommune.no

 

Flekkefjord kommune

Kirkegt. 50

4400 Flekkefjord

Tlf.: 38328000

www.flekkefjord.kommune.no

 

 


Fra: Elisabeth Grytten [mailto:eli-gry@online.no]
Sendt: 7. juni 2006 08:40
Til: Terje Glendrange
Emne: SV: SV: tilgjengelighet

 

Hei

Jeg minner om tilrettelegging av musikkens hus, budsjett.

 

NHF Flekkefjord v/Elisabeth