NORGES HANDIKAPFORBUND

FLEKKEFJORD 

NAV ekspedisjon

til forsiden tilbake til aktuelt  

 

 

NHF Flekkefjord
v/Elisabeth Gausdal Grytten
Solveien 39

4400 Flekkefjord,                                                                                                          12.03.12

 

Flekkefjord kommune
v/Helse og velferd
Rådhuset

4400 Flekkefjord

Tilrettelegging av NAV sin ekspedisjon

NHF Flekkefjord er kjent med at deler av nåværende lokaliteter i Helsehusets første etasje blir ledige i nær framtid.

NAV sin ekspedisjon i andre etasje tilfredsstiller ikke dagens krav for tilrettelegging.  Dette vil enkelt kunne tilpasses bedre med ekspedisjon i første etasje. Årsaken til at dagens ordning ikke lar seg utbedre enkelt er i hovedsak heisens utforming og størrelse. Nåværende adkomst til NAV følger ikke lovens krav.

NHF Flekkefjord ber om at kommunen følger opp denne saken slik at adkomsten til NAV blir tilfredsstillende.

For NHF Flekkefjord

Elisabeth Gausdal Grytten
leder

 

Kopi:     Rådet for funksjonshemmede i Flekkefjord
NAV Flekkefjord
                NAV Vest-Agder
                NHF Agder