NORGES HANDIKAPFORBUND

FLEKKEFJORD 

Regionstyret

til forsiden    

 

 

 

 

 

     
  Brukerutvalg NAV Vest-Agder : Ingrid Sundøy, NHF Agder region  
     
  Regionstyret 2015 - 2016
Funksjon navn Velges for i 2014  
Regionleder Tom Atle Steffensen  LARS Agder 2 år  
Nestleder Tove Kristiansen  NHF Mandal ikke på valg  
Styremedlem Arild Solvang, ALF Aust Agder 2 år  
Styremedlem Astrid Tvedten, NHF Kristiansand 1 år  
Styremedlem Berit Johansen, LFPS Vest Agder 2år  
1. varamedlem Knut Eskedal, ALF Aust Agder 1 år  
2. varamedlem Freddy Ulvseth, LFS Vest Agder 1 år  
 
     
  Regionstyret 2014 - 2015

 

Funksjon

 navn

Velges for i 2014

 

Regionleder Tom Atle Steffensen 1 år NY

Nestleder

Tove Kristiansen

1 år

NY

Styremedlem

Svein Jarle Aas

2 år

 gjenvalg

Styremedlem

Karl-Erik Holmquist

ikke på valg

 

Styremedlem

Berit Johansen

1 år

 NY

 

 

 

 

1.      varamedlem

Bjørn Gunnar Aasbø

1 år

NY

2.      varamedlem

Hanne Karin  Aasbø

1 år

NY

 

 

 

 

 

Regionstyret 2011-2012

Baard Midtgaard
473 76554
Nestleder
Rolf Reinertsen
922 61908
Styremedlem
Bjørn Gunnar Aasbø
971 27767
Styremedlem
Berit Johansen
414 11796
Styremedlem
Karl-Erik Holmquist
969 60012
Styremedlem
Rigmor Olsen
984 16046
Styremedlem
Solveig Arnevik Fyhn
986 57065
1 vara
Elisabeth Grytten
 
2 vara
Eivind Østefjells
916 70687

 

Styremedlem Arne Randolf Larsen døde 08.06.2011

Årsmøte 20.april 2013:

Regionstyret for NHF Agder 2013 - 2014

Funksjon

 navn

Velges for i 2013

 

Regionleder

Berit Johansen

2 år

NY

Nestleder

Rolf Reinertsen

ikke på valg

 

Styremedlem

Bjørn Gunnar Aasbø

ikke på valg

 

Styremedlem

Svein Jarle Aas

ikke på valg

 

Styremedlem

Rigmor Olsen

ikke på valg

 

Styremedlem

Ingrid  Sundøy

2 år

NY

Styremedlem

Karl-Erik Holmquist

2 år

Ja til 2 nye år

1.      varamedlem

Tove Irene Kristiansen

1 år

NY

2.      varamedlem

Miriam O. Ibsen

1 år

 

3.      varamedlem

Tom Atle Steffensen

1år

NY

 

Valgkomite

Funksjon

Navn

Velges for i 2013

 

Leder

Astrid Tvedten

1 år

 

Medlem

Ellen Helene Skaar

1 år

ja

Medlem

Hildegunn Grønvold

1 år

Ja

Varamedlem

Bernt Midtgaard

1 år

 

 

 

REGIONSTYRET I  NORGES  HANDIKAPFORBUND  AGDER   2011

 

Mellom årsmøtene er det regionstyret som har det overordnede ansvaret for driften av NHF Agder.

Foran fra venstre: Bjørn Gunnar Aasbø, Karl-Erik Holmquist og Rolf Reinertsen

Bak fra venstre: Berit Johansen, Baard Midtgaard (leder), Rigmor Olsen og Solveig Arnevik Fyhn