NORGES HANDIKAPFORBUND

FLEKKEFJORD 

 
til forsiden

 

se andre tilrettelagte turforslag
I forbindelse med åpningen av Rauli turvei hadde NHF Flekkefjord en stand med brosjyremateriell.

For å få oppmerksomhet hadde vi laget en tippekonkurranse med PIZZA som premie. denne var sponsret av PIZZA INN.

Se tippekonkurransen nederst på denne siden

               foto avisen Agder

 
 

Rauli turløype - Tippekonkurranse

1

Hva er NHF forkortelse for ?

1. Norsk Flytteforbund

x. Norges Handikapforbund

2. Norges Idrettsforbund

 

 

 

2

Hvilket spisested er best tilrettelagt for rullestol ?
1. Grand Hotell

x. Verona
2. Pizza Inn

 

 

 

3

Høyeste hastighet til en ”gående” rullestolbruker?

1.10 km/t

x. 5 km/t

2. 7 km/t

 

 

 

4

Hvor lang er Rauli turløype?

1. 2,1 km

x. 3,4 km

2.  1,1 km

 

 

 

5

Hva er en gapahuk ?

1. En rasteplass under tak

x. En postkasse
2. En kniv

 

 

 

6

Hva er FOT forkortelse for?

1. Flekkefjord og Oplands Turistforening
x. Flekkefjord Fotballklubb
2. Flekkefjord Turnforening

 

 

 

7

I hvilken butikk kan en rullestolbruker komme inn

1. Martin Jensen

x. Alfred Sand

2. Joh. Sunde

 

 

 

8

Hvor finnes handikaptoalett ?

1. Første etasje Pizza Inn

x. Kaffebørsen

2. Første etasje Maritim Hotell

 

 

 

9

Hvor mange HC P- plasser er det utenfor Rådhuset?

1. 3 parkeringsplasser

x. 1 parkeringsplasser

2. 0 parkeringsplasser

 

 

 

10

Hvilket sted er tilrettelagt for rullestolbrukere?

1. Presteruds Eftf.

x. Statoil

2. Penny Lane

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------

Navn/tlf.

 

Ishfak Zahid 95495082 Hei Ishfak! Gratulerer! Du har vunnet pizza hos Pizza Inn. NHF Flekkefjord sin tippekonkurranse i Rauli tursti på lørdag. Du kan si navnet ditt på Pizza Inn og fortelle hva det gjelder.  hilsen Elisabeth Grytten