NORGES HANDIKAPFORBUND

FLEKKEFJORD 

Heis ved Sunde brygge

til forsiden tilbake til aktuelt  
 

NHF Flekkefjord
v/Elisabeth Gausdal Grytten
Solveien 39

4400Flekkefjord,                                                                                                          12.03.12

 

Flekkefjord kommune
Samfunn og teknikk
Rådhuset

4400 Flekkefjord

Kommunal heis til bruk for bevegelseshemmede for entring av båt

Båtlivet er en viktig faktor i befolkningens trivsel og livskvalitet. Dette gjelder også bevegelseshemmede. Mange i denne gruppen, også eldre, har problemer med å komme inn og ut av fritidsbåter.  En heis til dette bruk vil hjelpe mange til å kunne benytte fjorden vår til rekreasjon.

Vi i NHF har hatt kontakt med NHF Mandal fordi kommunen har forskjellige slike heiser. Mandal kommune har en egen UU kontakt som har arbeidet sammen med NHF Mandal for å finne gode løsninger.

NHF Flekkefjord ønsker også en offentlig heis tilgjengelig. Kanskje Sunde brygge kan være et aktuelt sted for plassering. Grunnen er at denne plassen er offentlig, sentral og forholdsvis beskyttet.

Hvordan Mandal kommune har fått dette realisert vet vi ikke. Vårt spørsmål er om Flekkefjord kommune og NHF Flekkefjord kan arbeide sammen for å få til et tilsvarende tilbud her.

For NHF Flekkefjord

Elisabeth Gausdal Grytten
leder

 

Kopi: Rådet for funksjonshemmede