TILBAKE

 

Lokkebrev.

 

Norges Handikapforbund (NHF) arbeider interessepolitisk i hele landet for å bidra til likeverdig samfunns deltakelse for personer med funksjonsnedsettelser.

 

Når du nå er tildelt P-bevis håper vi du kan ha glede og nytte av et medlemskap eller informasjon fra vårt lokallag i NHF Flekkefjord. Du finner oss på http://nhfflekkefjord.elisabethgg.net/, og på www.nhf.no

 

Som medlem i Norges Handikapforbund, eller en av våre landsforeninger, er du en

del av NHFs arbeid for likeverd og likestilling samtidig som du får tilgang til våre

medlemsfordeler

 

Vårt lokallag i Flekkefjord har det siste året arbeidet med bl.a.

 

Vi ønsker deg velkommen som medlem hos oss!

Styret i NHF Flekkefjord