NORGES HANDIKAPFORBUND

 

FLEKKEFJORD og omegn
 

              

          www.nhf.no                                        gi   GRASROTANDELEN   til NHF Flekkefjord

 

 

 

Friluftsliv
 

 

Årsprogram

Aktuelle saker

Tilgjengelighet i
Flekkkefjord

NHF Flekkefjord
Styret

 Rauli turvei

 

Utviklingsplan
2030 og 2035
SSHF

NHF Flekkefjord sitt høringsvar


Info hefte :
Tilgjengelige bygg og uteområder

 

Årsmelding

 

 

 

Bilder

?

Trellebakken
leiligheter

 

 

Toalett
Svinevika (Glendrangevn.)

Grønnes

 

Landsforeninger

 

 

 

Husbanken
Søk om tilskudd til små eller større

tilpasninger ute eller inne.
les mer på: www.husbanken.no

NHF Agder
Regionstyret


Idrett
www.nolimit.no

 

Likemann
veiledningstjenesten

Tilgjengelighet i
Flekkefjord gjestehavn

 

tegninger til leiligheter
Bytoppen
(spor 2)

 

 

http://www.fritidforalle.no/

 

 

Funksjonsassistent?

 

PR  i
"Agder"

Tegninger til leiligheter
Løvikgaten

Lister brukerutvalg
Helsenettverk ListerFerie-tips

 

 

NAV ekspedisjon

HIDRA
Valås nr. 9

Net. adresser
bøker
hjelpemidler

 

www.turistforeningen.no
Tilrettelagte hytter

 

 

  NYVALGT
Leder

tegninger 3. 4. etg.
Lundsen


Brukerpass
, parkeringsregler

 

 

 

Bedriftsbesøk
AERON

 

tegninger  til
Sundegt 5

 
     

 

tegninger til
Terrasseblokker
Dannevika

 

 
     

 

"Bo i byen"

 

 
     

 

tegninger til omsorgsboliger
Søyland