NORGES HANDIKAPFORBUND

FLEKKEFJORD og omegn

Aktuelt

til forsiden      

 

     
  26. Universell utforming på Maritim hotell,  
  25. Hvilestol i butikk  
  24. Ledsagerbevis i Spira ,  
23. Parkeringsaut. på Tollbodplassen. App-system kommer. 2019
22. Ny bro i brogata med dertil amfi ned mot torvet, ingen uu. t
21. UU i ombygde utleieobjekt i Tou lager ser ok ut
20. Damehjemmet (Lønninggården)
19. Låst dør ved bruk av 3. etasje i Spira, rullestolbrukere?
18. Leiligheter på Trellebakken har liten uu-tilpasning,
17. Arbeid med hc-plasser i kulturhuset, 2015
16. Tilrettelagt og heis på Grand

Tilgjengelighet: 

1.   NAV inngang må være uu
2.   Medlemsoppfordring ved utdeling av hp-bevis
3.   Blåmaling på Handikap-parkering ved Amfi

4.   Tilrettelagt kommunal heis for å entre fritidsbåter

5.   Musikkens hus
6.   Bytoppen, leiligheter på taket til Amfi
7.   Heis på postkontoret
8.   Aktivitetshuset (Landrohuset)
9.   Brygge på Grønnes, fiskrplass ved stupetårnet
10. Handikap-toalett på Trellebakken
11. Spor 2
12. RFF
13. Fortau i Elvegata
14. Bedriftsbesøk til AERON i Nulandsvika
15. Universell utforming på Olsby og Sjåsam
     
     

26. Maritim hotell

Vår - 19 oppussing. Vi ønsket besiktigelse av hc-rommene og hc-wc generelt. Elisabeth møtte Hege Hansen. Forholdene er ikke bra. Hotellet har god adkomst til inngang,  restaurant og etasjer, så hc-rommene var skuffende. Jeg kom med forbedringsforslag men fikk avslag, les brev  

25. Hvilestol i butikk

Brev sendt Småby , les brev og svar  

24. Ledsagerbevis i Spira

Brev sendt kommunen med kopi til Rådet, les brevet  

22. Amfi ved bro i Brogt.

Klage pr. tlf.. til vegvesenet, Geir Norum som er vegvesenets byggeleder. NHF ville foretrukket en helt annen løsning. Dette er diskriminerende.  

21. Tou lager, Strandgt.

Saksbehandler: 90985477            saksnr. 17/1109                strandgt.30 og 32            Kristiansen og Selmer Olsen, snakket med Trulte 18.01 Knut S. Bakken er utbygger. Uu

 

20. Damehjemmet

   

19. 3. etg. Spira låst

Spira, 3. etasje: meld alltid fra slik at det er opplåst. Den kan brukes som snikinngang og er derfor ofte låst  

18. leiligheter Trellebakken
2016

http://nhfflekkefjord.elisabethgg.net/trellebakken-leiligheter.htm

 https://www.avisenagder.no/fortviler-over-diskrimerende-planlosning/s/5-99-287499?access=granted

 

1. NAV ekspedisjon i 1.etg.
13.03.12


 


NHF Flekkefjord har sendt brev til
 NAV sitt postmottak med anmodning om oversendelse til Vest-Agder sitt kontor og NAV kontoret i Flekkefjord.
samt ber om at denne epost sendes videre til kommunens avdeling for Helse og Velferd samt kommunalt rådet for funksjonshemmede
les brevet
 


    

6.07.12  :   saken stod i Agder

2. Oppfordring til å bli NHF medlem
vår - 2013
 

NHF Flekkefjord har ønske om å få flere medlemmer. Det er mange med hp-parkeringsbevis. Det er forskjellig praksis i bruk av bevisene. Flekkefjord Kommune vil dele ut oppfordringen ved utstedelse av p-bevis.
les oppfordringen
 
 

3. HP-parkering ved Amfi
vår - 2012
 

NHF Flekkefjord fikk gehør ved oppfordring til Amfi om å male hp-parkering blå. Flekkefjord kommune ble også oppfordret til det samme , men det var umulig pga lovverket
 
 

4. Heis ved Sunde brygge
12.03.12

3.06.12

27.11.12

8.07.13

august-13

NHF Flekkefjord har sendt brev til avdelingen for samfunn og teknikk med kopi til Rådet for funksjonshemmede  les brevet

Exstra-midler søkes gjennom Lister Friluftsråd

NHF Flekkefjord har blitt tildelt kr. 90 000,- i exstra-midler. Dette er summen det ble søkt om. Det er ønskelig at heisen er bruksklar til båtsesongen-2013. http://avisenagder.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=21355

Heisen monteres på Rådstubrygga.

Presentasjon i avisen Agder: https://www.avisenagder.no/stort-loft-for-handikappede/s/5-99-134544

 


5. Musikkens hus

22/3-064/4-06

7/4-06

8/6-06

13/6-06

 


23/8-06


 

Det er tatt telefonkontakt med teknisk etat og fått greie på hvem som er saksbehandler. Mail til saksbehandler om hvilke muligheter for tilrettelegging som kan være realiserbart er sendt.

Purring til teknisk etat pr telefon

E-post fra teknisk etat:             les

E-post fra teknisk etat:            les

Terje Glendrange har lagt fram ønske om penger til dette i planene, men kommunalsjef for samfunn og kultur Terje Åmodt, fant å måtte gi rom for "viktigere" saker. Saken ligger likevel i systemet.
Skisseforslag fra NHF Flekkefjord vil bli utarbeidet og sendt kommunen.

Skisser  er sendt kommunen
6. Bytoppen
høsten  2011


Universell utforming på Bytoppen er ikke tilfredstillende. Dette ble godkjent før kravet med uu trådte i kraft. Husbanken har godkjent dette som livsløpstandard og det kvalifiserer derfor til lån hos dem.
 
 

9. Brygge på Grønnes

4/9-06

Den offentlige bryggen ved toalettene på Grønnes blir benyttet som oppankringsplass av samme båter over lang tid. Bryggen er fin til ilandstigning for handikappede, men kan derfor ikke benyttes. Klage er sendt til kommunen.             les

 


7. Postkontoret, heis
20/3-06

 

22/3-06

4/4

5/5

8/5

 

11/523/8
 


Flere skriftlige henvendelser er tatt til teknisk etat, men ikke noe svar. Telefonkontakt med saksbehandler resulterte i et svar som også vil komme skriftlig.
Det er ikke tatt høyde i lovverket for bruk av elektrisk rullestol i heisen.
Dette høres ikke riktig ut, så regionkontoret er kontaktet.

Teknisk etat lovet å sende tegninger av posthusheisen

Purring til teknisk etat pr telefon

Kommunens papirer i saken er mottatt på e-post

Stangborli Bygg er kontaktet og heisens mål er 100x150
NHF Agder er kontaktet: heisens mål skulle vært 140x160 fordi rullestolen må dreies 90grader i heisen.

Brev er sendt Fl.fjord kommune. Svar forventes innen 4 uker så sendes det muligens klage til fylkesmannen
Svar er mottatt

Brev er sendt heisleverandøren          les
og svar er mottatt
 

 


8. Landrohuset
våren-10


Vi er noen helserelaterte foreninger som får benytte huset i Bryggeveien (kinokvartalet) til våre aktiviteter.
Et felles aktivitetshus kan gjøre vårt interessearbeid lettere å drive
Foreløpig er vi:   LHL, Blindef., MS-for., Diabetesf., NHF, Hørself.,
Vi vil bli flere

 


10. Handikap-toalett
Trellebakken
18/3-06


Alf kontaktet avisen Agder for å få synliggjort toalettforholdene på Trellebakken
Les stykket

 


15. Olsby og Sjåsam
våren-10

1/10

 
NHF-Flekkefjord har fått midler gjennom Friluftsrådenes landsforbund til å gi disse utsiktspunktene universell utforming. Kommunen sa seg villig til å dekke halvparten. Det var betingelsen for støtten.
Målet er å få dette utført inneværende år

Noen trær må felles før Nedrejord maskin begynner. Det har Johan Sunde nå gjort.

 

11. Spor 2 
HEIS

3/5-06
 

oktober

5/12

 

17/1-08

Februar 09

 

November 09
 

PARKERING
sendt vår 11

KJØREMØNSTER
sendt høst 11

 

Ole har kontaktet Helvik hus og undersøkt om det blir heis til 2. etasje. Det blir det, og den blir stor.

Rulletrapp og heis er på plass. Heisen er en stor skuffelse. Primitiv, liten, enkel og vanskelig å bruke for mange. Elisabeth har ringt Kjell Mortensen og uttrykt sin frustrasjon.

Elisabeth er på møte i RFF. Mortensen bekrefter at automatisk døråpner kommer. Elisabeth anbefaler at det settes lapp ved heisen om at vareheisen kan brukes om nødvendig. Det ble positivt mottatt.

Det er planer om ny heis. Etter ønske fra Mortensen kjørte Elisabeth og møtte Kjell Mortensen ved heisen på Coop Moi. Konklusjon; fin heis men for liten til Amfi Flekkefjord  

Spor 2 heter i dag Amfi. Utbygger har besluttet at det skal bli ny heis ved siden av rulletrappen. Størrelsen blir 110 x 160.
 

Ny tilrettelagt heis på Amfi er endelig installert og på plass.
 

HC parkeringen ønskes blåmalt.
 

Parkeringen sin innkjørsel ønskes envegskjørt.

 


12. RFF
3/7-07

høst-08


NHF har nå søkt om å bli fullverdig medlem i det kommunale Rådet for funksjonshemmede. I dag er vi bare observatører

Ruth Østreim NHF Flekkefjord er nå medlem i RFF.

 

13. Fortau i
Elvegata
21/7-06


Agder tok kontakt med Elisabeth angående fortauet utenfor Entrè i Elvegata. Det er for mye varer utenfor butikken. Byvedtektene krever 1,2meter fri bredde.
Les stykket
 


14. Aeron
24/6-10


Gry Kjellsen og Elisabeth G. Grytten var på befaring i det nye bygget i Nulandsvika. Her er det mulig å arbeide også for rullestolbrukere.
Heis med lyd, HC-toalett, brede dører og gang-areal, små sviller, teppebelagte rolige omgivelser, HC-parkering utenfor
 

Se Agder

15. Universell utforming på Olsby og Sjåsam

http://nhfflekkefjord.elisabethgg.net/rauli tursti.htm

http://nhfflekkefjord.elisabethgg.net/friluftsliv.htm